Bài viết nổi bật

FPT cloud template post 800x500
22 tháng 7, 2021
Từ ‘di cư lên Đám mây’ đến ‘công dân Mây’

Một vài doanh nghiệp vẫn lựa chọ phương pháp “lift and shift,” trong đó họ di chuyển ứng dụng lên hạ tầng Cloud mà không…

Đọc tiếp
FPT cloud template post 800x500
23 tháng 7, 2021
Điện toán đám mây trong chuyển đổi số

Bạn có đang lưu trữ dữ liệu trên iCloud, Dropbox, Google Drive, One Drive? Nếu có thì hẳn bạn không xa lạ gì với Cloud…

Đọc tiếp
FPT cloud template post 800x500
22 tháng 7, 2021
Lưu trữ đám mây – Xu thế mới cho doanh nghiệp

Lưu trữ đám mây có thể được coi là một trong những công cụ tối ưu nhất để lưu trữ dữ liệu trực tuyến. Điện…

Đọc tiếp
FPT cloud template post 800x500
23 tháng 7, 2021
5 Lý do nên sử dụng Cloud trong bối cảnh đại dịch

Đại dịch COVID-19 ập tới bất ngờ, khiến hàng loạt ngành nghề kinh doanh phải lập tức thay đổi nhân sự và chuyển sang hình…

Đọc tiếp
FPT cloud template post 800x500
22 tháng 7, 2021
Từ ‘di cư lên Đám mây’ đến ‘công dân Mây’

Một vài doanh nghiệp vẫn lựa chọ phương pháp “lift and shift,” trong đó họ di chuyển ứng dụng lên hạ tầng Cloud mà không…

Đọc tiếp
FPT cloud template post 800x500
23 tháng 7, 2021
Điện toán đám mây trong chuyển đổi số

Bạn có đang lưu trữ dữ liệu trên iCloud, Dropbox, Google Drive, One Drive? Nếu có thì hẳn bạn không xa lạ gì với Cloud…

Đọc tiếp
FPT cloud template post 800x500
22 tháng 7, 2021
Lưu trữ đám mây – Xu thế mới cho doanh nghiệp

Lưu trữ đám mây có thể được coi là một trong những công cụ tối ưu nhất để lưu trữ dữ liệu trực tuyến. Điện…

Đọc tiếp
cloud template 1000x500
21 tháng 7, 2021
Những thách thức về lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp phải đối mặt khi làm việc tại nhà

Lưu trữ dữ liệu trước thời dịch Thông thường, doanh nghiệp sẽ lên kế hoạch mở rộng dữ liệu trong thời kỳ 3 đến 5…

Đọc tiếp
cloud template 1000x500
21 tháng 7, 2021
7 ứng dụng hàng đầu của điện toán đám mây

Điện toán đám mây là ứng dụng cung cấp tài nguyên CNTT cho người dùng có nhu cầu thông qua Internet, bằng phương thức thanh…

Đọc tiếp
Untitled 1
8 tháng 7, 2021
FPT Smart Cloud đã được công nhận áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 và ISO/IEC 27017:2015

Ngày 5/7/2021, FPT Smart Cloud FPT Smart Cloud đã được công nhận áp dụng Hệ thống quản lý An Toàn Thông Tin theo tiêu chuẩn…

Đọc tiếp
Untitled 1
30 tháng 6, 2021
Điện toán đám mây – Giải pháp cho sự phục hồi hệ thống trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với các nguồn lực y tế trên…

Đọc tiếp