Điều kiện vận chuyển và giao dịch

banner news fpt ai tag topic
1. Phương thức giao hàng

Cách 1: Khách hàng có thể tự tạo tài khoản ở mục Đăng ký để mua dịch vụ trên website https://fptcloud.com/.

Cách 2: FPT Cloud sẽ tạo tài khoản giúp cho Khách hàng và gửi đường link đăng nhập cho Khách hàng. FPT Cloud sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu cho Khách hàng để sử dụng dịch vụ.

2. Chính sách bảo hành

Dịch vụ chúng tôi cung cấp là dịch vụ sử dụng trực tuyến nên không có chính sách này. Chúng tôi đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác theo Bản cam kết chất lượng dịch vụ được ký với Khách hàng về việc hỗ trợ kỹ thuật, khiếu nại, bồi thường,…

Thời hạn ước tính cho việc giao hàng từ 1-2 ngày. Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, FPT Cloud sẽ có thông tin kịp thời cho khách hàng.