Xóa Image hoặc Artifact trong Repositories
Xóa Image hoặc Artifact trong Repositories

Trong trường hợp bạn muốn xóa Image hoặc Artifact đã push lên trước đó để tiết kiệm dung lượng hoặc loại bỏ các project rác, hãy thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Ở phần Action của Image hoặc Artifact chọn Delete.

Userguide Container registry 2022 15

Bước 2: Chọn Delete trong popup Confirmation.

Userguide Container registry 2022 16