Tất cả tài liệu

Object Storage

  Đăng nhập tài khoản S3 trên S3 Browser
  Đăng nhập tài khoản S3 trên S3 Browser

  Bước 1: Ở giao diện của ứng dụng S3 Browser, chọn menu Accounts, chọn Add new account.

  User guide FPT Object Storage 16

  Bước 2: Nhập các thông tin đã chuẩn bị vào popup Add New Account. Chọn Add new account.

  User guide FPT Object Storage 17

  Sau khi kết nối thành công ứng dụng sẽ hiển thị danh sách toàn bộ Bucket trong Storage của bạn.

  User guide FPT Object Storage 18