Tất cả tài liệu

Object Storage

  Download file từ Bucket về thiết bị
  Download file từ Bucket về thiết bị

  Bước 1: Trên bảng quản trị Object Storage Management, chọn Bucket chứa file cần download.

  User guide FPT Object Storage 75

  Bước 2: Di chuyển đến ví trí của file cần download và bấm vào tên của file. Hệ thống sẽ tự động download file đã chọn về thiết bị qua trình duyệt.

  User guide FPT Object Storage 3