Tất cả tài liệu

Object Storage

  Lấy thông tin Endpoint truy cập
  Lấy thông tin Endpoint truy cập

  Bạn sẽ được cấp một domain endpoint để có thể kết nối vào Storage. Để lấy domain bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Ở menu chọn Object Storage, chọn tab Access Key.

  User guide FPT Object Storage 11

  Bước 2: Ở phần Endpoint sẽ hiển thị danh sách URL với các phương thức kết nối khác nhau. Bạn chọn icon Copy User guide FPT Object Storage 14 để copy URL và sử dụng ở S3 Client.

  User guide FPT Object Storage 15