Tất cả tài liệu

Object Storage

  Xóa Bucket
  Xóa Bucket

  Lưu ý: Chỉ xóa được các Bucket rỗng, bạn cần xóa hết file + folder con để thực hiện thao tác này

  Bước 1: Trên bảng quản trị Object Storage Management, trong phần Action của Bucket cần xóa, chọn Delete.

  User guide FPT Object Storage 73

  Bước 2: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, hiển thị tên bucket và yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Delete để tiến hành xóa.

  User guide FPT Object Storage 74