FPT Database Engine cho MongoDB

Được cung cấp dưới dạng dịch vụ, giúp triển khai, giám sát, sao lưu, khôi phục và mở rộng cơ sở dữ liệu MongoDB trên nền tảng đám mây.

ĐĂNG KÝ NGAY
2 FPT Object Storage Service_anh sp

MongoDB là cơ sở dữ liệu no-SQL mã nguồn mở thông dụng hàng đầu. Với FPT Database Engine cho MongoDB bạn có thể tập trung vào phát triển ứng dụng và giảm thiểu nguồn lực cho các tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu tốn nhiều thời gian.

FPT-Cloud-Set-Icons-1
Dễ dàng quản trị

Đơn giản hoá các tác vụ triển khai, cấu hình, giám sát cơ sở dữ liệu thông qua giao diện người dùng đơn giản, dễ dàng sử dụng. Người dùng không cần lo về cơ sở hạ tầng, cài đặt và bảo trì phần mềm cơ sở dữ liệu.

FPT-Cloud-Set-Icons-1
Tin cậy

Dễ dàng cấu hình sao lưu và backup. Hỗ trợ auto-failover khi có sự cố.

FPT-Cloud-Set-Icons-1
Tích hợp

Dễ dàng tích hợp với các dịch vụ ứng dụng của doanh nghiệp và các dịch vụ khác trong hệ sinh thái của FPT Cloud như FPT Kubernetes Engine (FKE), FPT Storage services và FPT.AI.

Nhanh chong khong gian doan

Hiệu năng cao

Tích hợp chặt chẽ với cơ sở hạ tầng, đảm bảo hiệu năng của cơ sở dữ liệu.

2 FPT Object Storage Service_Lợi ích 2

Tính sẵn sàng cao

Quản lý việc khôi phục và sao lưu dữ liệu theo từng thời điểm. Trong trường hợp bị lỗi, việc xử lý dữ liệu sẽ được chuyển sang nút dự phòng.

8 FPT Kubernetes Engine FKE_Loi ich 2

Mở rộng linh hoạt

Tạo mới, tăng hoặc giảm tài nguyên nhanh chóng (tính theo phút). Mở rộng tài nguyên (hot-add) mà không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở dữ liệu.

detail product
Trọn bộ tính năng FPT Container Services & Database Services

Trải nghiệm 90 ngày miễn phí

  • Miễn phí chi phí quản lý cho 1 Cluster trong 03 tháng
  • Miễn phí chi phí dịch vụ Lưu trữ FPT Storage Services trong 01 tháng
  • Miễn phí tài nguyên dịch vụ Cloud server FPT Elastic Compute (CPU, RAM) trong 01 tháng; từ tháng thứ 2 tính theo hình thức Pay as you go
  • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký nhận ưu đãi giảm giá 50% & nhận thêm 100GB Backup Data miễn phí