Tags: Security

Web
20 tháng 6, 2022
Dịch vụ FPT Monitoring – Công cụ giám sát hiệu quả cho doanh nghiệp

Giám sát container là hoạt động liên tục thu thập số liệu, theo dõi tình trạng sức khoẻ của các ứng dụng container hoá và…

Learn more
1
13 tháng 5, 2021
Microsoft – ‘Anh Lớn’ Được Công Nhận Trong Lĩnh Vực Bảo Mật Email Doanh Nghiệp Năm 2021

Trong báo cáo Forrester™: Bảo mật email doanh nghiệp, Quý 2 năm 2021¹, Microsoft được định vị là công ty hàng đầu về bảo mật…

Learn more