WHITEPAPER ĐỘT PHÁ HIỆU SUẤT PHÁT TRIỂN AI VỚI DỊCH VỤ GPU

WHITEPAPER ĐỘT PHÁ HIỆU SUẤT PHÁT TRIỂN AI VỚI DỊCH VỤ GPU

GPU ẩn chứa nhiều tiềm năng mà doanh nghiệp Việt Nam chưa thực sự khai thác được trong một số lĩnh vực đặc biệt như AI/ Machine Learning, Khoa học dữ liệu, hay phân tích dữ liệu lớn; với nhu cầu về khả năng xử lý hàng nghìn tỷ phép toán đồng thời và quy trình tính toán chuyên sâu.

Kể từ đại dịch Covid-19 bùng phát, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được đẩy mạnh trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam. Nhưng để doanh nghiệp có thể phát triển một dự án AI thì không hề dễ dàng vì mức độ phức tạp và nhiều trở ngại trong quá trình phát triển.

Bộ Tài liệu là sự kết hợp giữa đội ngũ chuyên gia của FPT Smart Cloud với quá trình thực tế phát triển các dự án AI trên GPU và NVIDIA, để mang đến cho doanh nghiệp những chia sẻ về các thách thức điển hình trong quá trình triển khai dự án AI trên GPU, bao gồm:

  •  Tích hợp ứng dụng AI vào các quy trình triển khai hiện có
  •  Giám sát, tinh chỉnh để tối ưu hiệu quả hạ tầng GPU 
  • Hiệu quả mở rộng của các triển khai AI trên GPU