img-mb

Bảng giá Cloud Server FPT

FPT cung cấp 2 chính sách giá thuê Cloud Server linh hoạt: Dùng theo nhu cầu – Trả theo dung lượng (Pay-as-you-go) hoặc theo các gói cố định (Flat pricing), giúp khách hàng tối ưu chi phí và thanh toán thuận tiện.

Giá chi tiết sản phẩm & dịch vụ

Các gói dịch vụ CMS Management

Các gói dịch vụ FPT AI Chat

FPT.AI Chat
Nền tảng hội thoại thông minh
Liên hệ
FPT.AI Chat
Nền tảng hội thoại thông minh
Liên hệ
FPT.AI Chat
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT AI eKYC

FPT.AI eKYC
Xác thực nhanh chóng, dễ dàng, tối ưu chi phí
Liên hệ
FPT.AI eKYC
Xác thực nhanh chóng, dễ dàng, tối ưu chi phí
Liên hệ
FPT.AI eKYC
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT AI Engage

FPT.AI Speech to Text
Dịch vụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản tiếng Việt chính xác và nhanh chóng.
Liên hệ
FPT.AI Speech to Text
Dịch vụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản tiếng Việt chính xác và nhanh chóng.
Liên hệ
FPT.AI Speech to Text
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT AI Read

FPT.AI Read
Trích xuất dữ liệu vượt mọi giới hạn
Liên hệ
FPT.AI Read
Trích xuất dữ liệu vượt mọi giới hạn
Liên hệ
FPT.AI Read
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT AI Text to Speech

FPT.AI Text to Speech
Chuyển văn bản thành giọng nói tiếng Việt với ngữ điệu tự nhiên.
Liên hệ
FPT.AI Text to Speech
Chuyển văn bản thành giọng nói tiếng Việt với ngữ điệu tự nhiên.
Liên hệ
FPT.AI Text to Speech
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT API Management

FPT API Managment
Tự động khởi tạo, duy trì, quản lý và bảo vệ các API ở mọi quy mô.
Liên hệ
FPT API Managment
Tự động khởi tạo, duy trì, quản lý và bảo vệ các API ở mọi quy mô.
Liên hệ
FPT API Managment
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT ArgoCD

FPT ArgoCD
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
FPT ArgoCD
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
FPT ArgoCD
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT Backup

Backup-01
Miễn phí dữ liệu lưu trữ khi khôi phục
Storage:
2TB
VM:
5 Agents Backup
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Liên hệ
Backup-02
Miễn phí dữ liệu lưu trữ khi khôi phục
Storage:
5TB
VM:
10 Agents Backup
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Liên hệ
Storage
VM
Support
Backup-01
Liên hệ
2TB
5 Agents Backup
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Backup-02
Liên hệ
5TB
10 Agents Backup
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Storage
VM
Support
Backup-01
Liên hệ
2TB
5 Agents Backup
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Backup-02
Liên hệ
5TB
10 Agents Backup
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Các gói dịch vụ FPT Block Storage

Block Storage
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Block Storage
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Block Storage
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT Cloud Desktop

Giải pháp làm việc từ xa hiệu quả - FPT Cloud Desktop
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Giải pháp làm việc từ xa hiệu quả - FPT Cloud Desktop
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Giải pháp làm việc từ xa hiệu quả - FPT Cloud Desktop
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT Cloud Monitoring

FPT Cloud Monitroring
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
FPT Cloud Monitroring
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
FPT Cloud Monitroring
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT Cloud Server

50%
STANDARD - 01
Dịch vụ máy chủ ảo tiên tiến đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp
vCPUs:
2 vCPUs
Memory:
4 GB RAM
Storage:
40GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balancer :
Basic - Load Balancer
Backup:
0 GB Backup
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
599,000 đ/ tháng
Tiết kiệm 50%
45%
STANDARD- 02
Dịch vụ máy chủ ảo tiên tiến đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp
vCPUs:
4 vCPUs
Memory:
8 GB RAM
Storage:
100GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balancer:
Basic - Load Balancer
Backup:
100 GB Backup
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
1,200,000 đ/ tháng
Tiết kiệm 45%
40%
STANDARD - 03
Dịch vụ máy chủ ảo tiên tiến đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp
vCPUs:
8 vCPUs
Memory:
16 GB RAM
Storage:
500GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balancer:
Basic - Load Balancer
Backup :
500 GB Backup
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
3,600,000 đ/ tháng
Tiết kiệm 40%
VCPUs
Memory
Storage
Firewall
Load Balancer
Backup
Support
STANDARD - 01
599,000 đ/ tháng (Tiết kiệm 50%)
2 vCPUs
4 GB RAM
40GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
0 GB Backup
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
STANDARD- 02
1,200,000 đ/ tháng (Tiết kiệm 45%)
4 vCPUs
8 GB RAM
100GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
100 GB Backup
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
STANDARD - 03
3,600,000 đ/ tháng (Tiết kiệm 40%)
8 vCPUs
16 GB RAM
500GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
500 GB Backup
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
VCPUs
Memory
Storage
Firewall
Load Balancer
Backup
Support
STANDARD - 01
599,000 đ/ tháng (Tiết kiệm 50%)
2 vCPUs
4 GB RAM
40GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
0 GB Backup
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
STANDARD- 02
1,200,000 đ/ tháng (Tiết kiệm 45%)
4 vCPUs
8 GB RAM
100GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
100 GB Backup
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
STANDARD - 03
3,600,000 đ/ tháng (Tiết kiệm 40%)
8 vCPUs
16 GB RAM
500GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
500 GB Backup
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
HIGH - 01
Dành cho những yêu cầu đặc biệt của doanh nghiệp
vCPU:
8 vCPU
RAM:
16GB
Storage:
300GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balancer:
Basic - Load Balancer
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Liên hệ
HIGH - 02
Dành cho những yêu cầu đặc biệt của doanh nghiệp
vCPU:
8 vCPU
RAM:
24GB
Storage:
500GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balancer:
Basic - Load Balancer
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Liên hệ
HIGH - 03
Dành cho những yêu cầu đặc biệt của doanh nghiệp
vCPU:
16vCPU
RAM:
32GB
Storage:
500GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balancer:
Basic - Load Balancer
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Liên hệ
VCPU
RAM
Storage
Firewall
Load Balancer
Support
HIGH - 01
Liên hệ
8 vCPU
16GB
300GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
HIGH - 02
Liên hệ
8 vCPU
24GB
500GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
HIGH - 03
Liên hệ
16vCPU
32GB
500GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
VCPU
RAM
Storage
Firewall
Load Balancer
Support
HIGH - 01
Liên hệ
8 vCPU
16GB
300GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
HIGH - 02
Liên hệ
8 vCPU
24GB
500GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
HIGH - 03
Liên hệ
16vCPU
32GB
500GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Các gói dịch vụ FPT Cloud VA

Basic - Free
Free
Số target:
Unlimited
Số lần quét:
1
Concurrent scan:
1
Liên hệ
Basic - Free
Free
Số target:
Unlimited
Số lần quét:
1
Concurrent scan:
1
Liên hệ
Số target
Số lần quét
Concurrent scan
Basic - Free
Liên hệ
Unlimited
1
1
Standard - 1
Phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ, có 1 webapp và ít sửa đổi.
Số target:
Unlimited
Số lần quét:
5
Concurrent scan:
2
5,000,000 đ
Standard - 1
Phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ, có 1 webapp và ít sửa đổi.
Số target:
Unlimited
Số lần quét:
5
Concurrent scan:
2
5,000,000 đ
Số target
Số lần quét
Concurrent scan
Standard - 1
5,000,000 đ
Unlimited
5
2
Advanced - 1
Phù hợp cho doanh nghiệp có ít webapp nhưng cần quét định kỳ hoặc cần để audit.
Số target:
Unlimited
Số lần quét:
Unlimited
Concurrent scan:
2
7,500,000 đ/ tháng
Advanced - 2
Gói theo tháng
Số target:
Unlimited
Số lần quét:
Unlimited
Concurrent scan:
3
Liên hệ
Advanced - 3
Gói theo tháng
Số target:
Unlimited
Số lần quét:
Unlimited
Concurrent scan:
5
Liên hệ
Số target
Số lần quét
Concurrent scan
Số target
Số lần quét
Concurrent scan
Số target
Số lần quét
Concurrent scan
Advanced - 1
7,500,000 đ/ tháng
Unlimited
Unlimited
2
Advanced - 2
Liên hệ
Unlimited
Unlimited
3
Advanced - 3
Liên hệ
Unlimited
Unlimited
5
Số target
Số lần quét
Concurrent scan
Số target
Số lần quét
Concurrent scan
Số target
Số lần quét
Concurrent scan
Advanced - 1
7,500,000 đ/ tháng
Unlimited
Unlimited
2
Advanced - 2
Liên hệ
Unlimited
Unlimited
3
Advanced - 3
Liên hệ
Unlimited
Unlimited
5

Các gói dịch vụ FPT Cloud WAF

Small Package
Network:
100Mbps
RPS:
50 requests/s
Domain:
Unlimited
Customize Rule:
Yes
SSL Certificate:
Yes
Cache support:
Yes
SIEM :
Yes
Uptime (VM):
99.99%
Support:
Standard
vCPUs:
2vCPU
Memory:
4GB
Storage:
150GB
15,500,000 đ/ tháng
Medium Package
Network:
200Mbps
RPS:
150 requests/s
Domain:
Unlimited
Customize Rule:
Yes
SSL Certificate:
Yes
Cache support:
Yes
SIEM:
Yes
Uptime (VM):
99.99%
Support:
Standard
vCPUs:
4vCPU
Memory:
8GB
Storage:
300GB
18,000,000 đ/ tháng
Large Package
Network:
500Mbps
RPS:
500 requests/s
Domain:
Unlimited
Customize Rule:
Yes
SSL Certificate:
Yes
Cache support:
Yes
SIEM :
Yes
Uptime (VM):
99.99%
Support:
Standard
vCPUs:
8vCPU
Memory:
16GB
Storage:
500GB
22,500,000 đ/ tháng
Premium Package
Network:
500Mbps
RPS:
500 requests/s
Domain:
Unlimited
Customize Rule:
Yes
SSL Certificate:
Yes
Cache support:
Yes
SIEM:
Yes
Uptime (VM):
99.99%
Support:
Advanced
vCPUs:
8vCPU
Memory:
16GB
Storage:
500GB
Liên hệ
Network
RPS
Domain
Customize Rule
SSL Certificate
Cache support
SIEM
Uptime (VM)
Support
VCPUs
Memory
Storage
Small Package
15,500,000 đ/ tháng
100Mbps
50 requests/s
Unlimited
Yes
Yes
Yes
Yes
99.99%
Standard
2vCPU
4GB
150GB
Medium Package
18,000,000 đ/ tháng
200Mbps
150 requests/s
Unlimited
Yes
Yes
Yes
Yes
99.99%
Standard
4vCPU
8GB
300GB
Large Package
22,500,000 đ/ tháng
500Mbps
500 requests/s
Unlimited
Yes
Yes
Yes
Yes
99.99%
Standard
8vCPU
16GB
500GB
Premium Package
Liên hệ
500Mbps
500 requests/s
Unlimited
Yes
Yes
Yes
Yes
99.99%
Advanced
8vCPU
16GB
500GB
Network
RPS
Domain
Customize Rule
SSL Certificate
Cache support
SIEM
Uptime (VM)
Support
VCPUs
Memory
Storage
Small Package
15,500,000 đ/ tháng
100Mbps
50 requests/s
Unlimited
Yes
Yes
Yes
Yes
99.99%
Standard
2vCPU
4GB
150GB
Medium Package
18,000,000 đ/ tháng
200Mbps
150 requests/s
Unlimited
Yes
Yes
Yes
Yes
99.99%
Standard
4vCPU
8GB
300GB
Large Package
22,500,000 đ/ tháng
500Mbps
500 requests/s
Unlimited
Yes
Yes
Yes
Yes
99.99%
Standard
8vCPU
16GB
500GB
Premium Package
Liên hệ
500Mbps
500 requests/s
Unlimited
Yes
Yes
Yes
Yes
99.99%
Advanced
8vCPU
16GB
500GB

Các gói dịch vụ FPT Cloud WAPPLES

FPT Cloud WAPPLES
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
FPT Cloud WAPPLES
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
FPT Cloud WAPPLES
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT Container Registry

Free
Dễ dàng lưu trữ, quản lý, triển khai và bảo mật Container Images
Lưu trữ :
10 GB
Pull Count / ngày:
50
0 đ/ tháng
Standard
Dễ dàng lưu trữ, quản lý, triển khai và bảo mật Container Images
Lưu trữ :
100 GB
Pull Count / ngày:
200
250,000 đ/ tháng
Advanced
Dễ dàng lưu trữ, quản lý, triển khai và bảo mật Container Images
Lưu trữ :
500
Pull Count / ngày:
Không giới hạn
1,000,000 đ/ tháng
Premium
Dễ dàng lưu trữ, quản lý, triển khai và bảo mật Container Images
Lưu trữ :
2000
Pull Count / ngày:
Không giới hạn
5,000,000 đ/ tháng
Lưu trữ
Pull Count / ngày
Free
0 đ/ tháng
Standard
250,000 đ/ tháng
Advanced
1,000,000 đ/ tháng
500
Không giới hạn
Premium
5,000,000 đ/ tháng
2000
Không giới hạn
Lưu trữ
Pull Count / ngày
Free
0 đ/ tháng
Standard
250,000 đ/ tháng
Advanced
1,000,000 đ/ tháng
500
Không giới hạn
Premium
5,000,000 đ/ tháng
2000
Không giới hạn

Các gói dịch vụ FPT Database for MongoDB

MongoDB Database Engine
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
MongoDB Database Engine
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
MongoDB Database Engine
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT Database for MySQL

MySQL Database Engine
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
MySQL Database Engine
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
MySQL Database Engine
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT Database for PostgreSQL

PostgreSQL Database Engine
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
PostgreSQL Database Engine
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
PostgreSQL Database Engine
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT Database for Redis

Redis Database Engine
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Redis Database Engine
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Redis Database Engine
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT Dedicated Server

Dedicated Server
Hiệu năng mạnh mẽ với hạ tầng riêng biệt
Liên hệ
Dedicated Server
Hiệu năng mạnh mẽ với hạ tầng riêng biệt
Liên hệ
Dedicated Server
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT Disaster Recovery

Disaster Recovery-01
Storage:
3TB
VM:
10 Protected Instance
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
4,500,000 đ/ tháng
Disaster Recovery-02
Storage:
5TB
VM:
20 Protected Instance
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
7,800,000 đ/ tháng
Storage
VM
Support
Disaster Recovery-01
4,500,000 đ/ tháng
3TB
10 Protected Instance
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Disaster Recovery-02
7,800,000 đ/ tháng
5TB
20 Protected Instance
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Storage
VM
Support
Disaster Recovery-01
4,500,000 đ/ tháng
3TB
10 Protected Instance
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Disaster Recovery-02
7,800,000 đ/ tháng
5TB
20 Protected Instance
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Các gói dịch vụ FPT GPU Server

GPU 1
Tích hợp với máy chủ ảo dành cho 3D Rendering
vCPU:
8 vCPUs
RAM:
24 GB RAM
Storage:
300 GB
GPU Card:
24GB
Liên hệ
GPU 2
Tích hợp với máy chủ ảo dành cho 3D Rendering
vCPU:
16 vCPUs
RAM:
32 GB
Storage:
300 GB
GPU Card:
24 GB
Liên hệ
GPU 3
Tích hợp với máy chủ ảo dành cho 3D Rendering, AI hay ML
vCPU:
32 vCPUs
RAM:
64 GB
Storage:
300 GB
GPU Card:
24 GB
Liên hệ
VCPU
RAM
Storage
GPU Card
VCPU
RAM
Storage
GPU Card
VCPU
RAM
Storage
GPU Card
GPU 1
Liên hệ
8 vCPUs
24 GB RAM
300 GB
24GB
GPU 2
Liên hệ
16 vCPUs
32 GB
300 GB
24 GB
GPU 3
Liên hệ
32 vCPUs
64 GB
300 GB
24 GB
VCPU
RAM
Storage
GPU Card
VCPU
RAM
Storage
GPU Card
VCPU
RAM
Storage
GPU Card
GPU 1
Liên hệ
8 vCPUs
24 GB RAM
300 GB
24GB
GPU 2
Liên hệ
16 vCPUs
32 GB
300 GB
24 GB
GPU 3
Liên hệ
32 vCPUs
64 GB
300 GB
24 GB
GPU 4
Tích hợp với máy chủ ảo dành cho AI hay ML
vCPU:
16
RAM:
32 GB
Storage:
300 GB
GPU RAM:
40 GB
0 đ/ tháng
GPU 5
Tích hợp với máy chủ ảo dành cho AI hay ML
vCPU:
32
RAM:
64 GB
Storage:
300 GB
GPU RAM:
40 GB
0 đ/ tháng
VCPU
RAM
Storage
GPU RAM
GPU 4
0 đ/ tháng
16
32 GB
300 GB
40 GB
GPU 5
0 đ/ tháng
32
64 GB
300 GB
40 GB
VCPU
RAM
Storage
GPU RAM
GPU 4
0 đ/ tháng
16
32 GB
300 GB
40 GB
GPU 5
0 đ/ tháng
32
64 GB
300 GB
40 GB

Các gói dịch vụ FPT Incident Management

FPT Incident Management
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
FPT Incident Management
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
FPT Incident Management
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT Kafka Streaming

FPT Kafka Streaming
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
FPT Kafka Streaming
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
FPT Kafka Streaming
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT Kubernetes Engine

Kubernetes Engine
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Kubernetes Engine
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Kubernetes Engine
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT Kubernetes Engine with GPU

Các gói dịch vụ FPT Load Balancing

Load Balancer
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Load Balancer
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Load Balancer
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT Message Bus for RabbitMQ

Các gói dịch vụ FPT Next-Gen Firewall

Next-Gen Firewall
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Next-Gen Firewall
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Next-Gen Firewall
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT Object Storage

Object Storage-01
Lưu trữ dữ liệu truy xuất thường xuyên
Storage:
2TB
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
3,500,000 đ/ tháng
Object Storage-02
Lưu trữ dữ liệu truy xuất thường xuyên
Storage:
5TB
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
6,000,000 đ/ tháng
Object Storage-03
Lưu trữ dữ liệu dài hạn, ít truy cập
Storage:
10TB
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
10,000,000 đ/ tháng
Storage
Support
Object Storage-01
3,500,000 đ/ tháng
2TB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Object Storage-02
6,000,000 đ/ tháng
5TB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Object Storage-03
10,000,000 đ/ tháng
10TB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Storage
Support
Object Storage-01
3,500,000 đ/ tháng
2TB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Object Storage-02
6,000,000 đ/ tháng
5TB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Object Storage-03
10,000,000 đ/ tháng
10TB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Các gói dịch vụ FPT Spot Instances

Gói 1
Thời gian: 6:00 AM – 5:00 PM - Các chi phí khác ngoài thời gian tính theo giá Pay as you go
vCPU/h:
60 VND
RAM (GB)/h:
64 VND
DISK (GB)/h:
1 VND
Public IP:
35 VND
Liên hệ
Gói 2
Thời gian: 10:00 PM – 4:00 AM - Các chi phí khác ngoài thời gian tính theo giá Pay as you go
vCPU/h:
48 VND
RAM (GB)/h:
51 VND
DISK (GB)/h:
1 VND
Public IP:
28 VND
Liên hệ
VCPU/h
RAM (GB)/h
DISK (GB)/h
Public IP
Gói 1
Liên hệ
60 VND
64 VND
1 VND
35 VND
Gói 2
Liên hệ
48 VND
51 VND
1 VND
28 VND
VCPU/h
RAM (GB)/h
DISK (GB)/h
Public IP
Gói 1
Liên hệ
60 VND
64 VND
1 VND
35 VND
Gói 2
Liên hệ
48 VND
51 VND
1 VND
28 VND

Các gói dịch vụ Google Cloud

Google Cloud
Liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá
Liên hệ
Google Cloud
Liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá
Liên hệ
Google Cloud
Liên hệ

Các gói dịch vụ Google Workspace

Google Workspace
Liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá
Liên hệ
Google Workspace
Liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá
Liên hệ
Google Workspace
Liên hệ

Các gói dịch vụ Microsoft 365 cho doanh nghiệp

50%
Microsoft 365 Business Basic
Phù hợp với doanh nghiệp cần các ứng dụng cộng tác mạnh mẽ và lưu trữ dữ liệu trên đám mây.
Liên hệ
Tiết kiệm 50%
20%
Microsoft 365 Business Standard
Phù hợp với doanh nghiệp cần ứng dụng cộng tác trên nhiều thiết bị, lưu trữ dữ liệu và hội họp trực tuyến.
Liên hệ
Tiết kiệm 20%
Microsoft 365 Business Premium
Phù hợp với doanh nghiệp cần tính năng quản lý thiết bị và bảo vệ an ninh mạng nâng cao.
Liên hệ
Microsoft 365 Business Basic
Liên hệ (Tiết kiệm 50%)
Microsoft 365 Business Standard
Liên hệ (Tiết kiệm 20%)
Microsoft 365 Business Premium
Liên hệ
Microsoft 365 Business Basic
Liên hệ (Tiết kiệm 50%)
Microsoft 365 Business Standard
Liên hệ (Tiết kiệm 20%)
Microsoft 365 Business Premium
Liên hệ
Microsoft 365 E3
Sở hữu các ứng dụng năng suất hàng đầu kết hợp, các chức năng bảo mật và tuân thủ cốt lõi.
Liên hệ
Microsoft 365 E5
Sở hữu các ứng dụng năng suất hàng đầu, các chức năng bảo mật, tuân thủ, thoại và phân tích nâng cao.
Liên hệ
Microsoft 365 F3
Trang bị cho nhân sự các ứng dụng năng suất và dịch vụ đám mây giúp phát huy tối đa hiệu suất.
Liên hệ
Microsoft 365 E3
Liên hệ
Microsoft 365 E5
Liên hệ
Microsoft 365 F3
Liên hệ
Microsoft 365 E3
Liên hệ
Microsoft 365 E5
Liên hệ
Microsoft 365 F3
Liên hệ

Các gói dịch vụ Microsoft Azure

Microsoft Azure
Liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá
Liên hệ
Microsoft Azure
Liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá
Liên hệ
Microsoft Azure
Liên hệ

Gói ưu đãi dịch vụ khác

Đăng ký trải nghiệm dịch vụ

Đăng ký để nhận thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi FPT Cloud

Đăng ký ngay
Liên hệ bộ phận kinh doanh
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về dịch vụ và giải pháp lý tưởng dành cho doanh nghiệp của bạn.
Hỗ trợ khách hàng
Trung tâm hỗ trợ khách hàng giúp giải đáp mọi thắc mắc về dịch vụ và giải pháp của FPT Cloud.