Whitepapers & Ebooks

Nơi tổng hợp những nghiên cứu chuyên sâu, cẩm nang tri thức và thông tin hấp dẫn từ FPT Cloud

Tổng hợp các xu hướng năm 2023 và định hướng công nghệ 2024 – 2026

Tiếp tục gia tăng đầu tư vào công nghệ thông tin (CNTT) đang trở thành một xu hướng quan trọng trong hoạch định chiến lược của doanh nghiệp. Hơn 30% doanh ...

Cẩm nang chiến lược chuyển dịch dữ liệu lên Đám mây cho doanh nghiệp

Thời gian gần đây, xu hướng doanh nghiệp dịch chuyển dữ liệu lên các hệ thống điện toán đám mây (Cloud) đang ngày càng mạnh mẽ. Theo dự đoán của Gartner, n...

Whitepaper đột phá hiệu suất phát triển AI với dịch vụ GPU

Dịch chuyển hạ tầng từ môi trường server vật lý (on-premise) lên môi trường Cloud là hành trình không hề đơn giản đối với các Doanh nghiệp, bởi đi kèm với ...

Tổng hợp các xu hướng năm 2023 và định hướng công nghệ 2024 – 2026

Tiếp tục gia tăng đầu tư vào công nghệ thông tin (CNTT) đang trở thành một xu hướng quan trọng trong hoạch định chiến lược của doanh nghiệp. Hơn 30% doanh ...

Phương pháp quản lý và triển khai Kubernetes hiệu quả

Trước bối cảnh biến động của môi trường kinh doanh, các tổ chức, doanh nghiệp không ngừng đổi mới, liên tục tối ưu mô hình hoạt động. Doanh nghiệp cần đầu ...

Nghị định 53/2022/NĐ-CP về lưu trữ dữ liệu trên không gian mạng

Ngày 1/10/2022, Nghị định số 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ đã chính thức có hiệu lực, quy định chi tiết một số điều về Luật an ninh mạng về việc lưu trữ dữ l...

Cẩm nang chiến lược chuyển đổi hạ tầng đám mây

Dịch chuyển hạ tầng từ môi trường server vật lý (on-premise) lên môi trường Cloud là hành trình không hề đơn giản đối với các Doanh nghiệp, bởi đi kèm với ...

Cẩm nang chiến lược chuyển dịch dữ liệu lên Đám mây cho doanh nghiệp

Thời gian gần đây, xu hướng doanh nghiệp dịch chuyển dữ liệu lên các hệ thống điện toán đám mây (Cloud) đang ngày càng mạnh mẽ. Theo dự đoán của Gartner, n...