• Giới thiệu
  • Bảng giá
  • Đối tác
  • Sự kiện

Whitepapers & Ebooks

Nơi tổng hợp những nghiên cứu chuyên sâu, cẩm nang tri thức và thông tin hấp dẫn từ FPT Cloud

Whitepaper đột phá hiệu suất phát triển AI với dịch vụ GPU

Dịch chuyển hạ tầng từ môi trường server vật lý (on-premise) lên môi trường Cloud là hành trình không hề đơn giản đối với các Doanh nghiệp, bởi đi kèm với ...

Phương pháp quản lý và triển khai Kubernetes hiệu quả

Trước bối cảnh biến động của môi trường kinh doanh, các tổ chức, doanh nghiệp không ngừng đổi mới, liên tục tối ưu mô hình hoạt động. Doanh nghiệp cần đầu ...

Cẩm nang chiến lược chuyển đổi hạ tầng đám mây

Dịch chuyển hạ tầng từ môi trường server vật lý (on-premise) lên môi trường Cloud là hành trình không hề đơn giản đối với các Doanh nghiệp, bởi đi kèm với ...

Whitepaper đột phá hiệu suất phát triển AI với dịch vụ GPU

Dịch chuyển hạ tầng từ môi trường server vật lý (on-premise) lên môi trường Cloud là hành trình không hề đơn giản đối với các Doanh nghiệp, bởi đi kèm với ...

Phương pháp quản lý và triển khai Kubernetes hiệu quả

Trước bối cảnh biến động của môi trường kinh doanh, các tổ chức, doanh nghiệp không ngừng đổi mới, liên tục tối ưu mô hình hoạt động. Doanh nghiệp cần đầu ...

Nghị định 53/2022/NĐ-CP về lưu trữ dữ liệu trên không gian mạng

Ngày 1/10/2022, Nghị định số 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ đã chính thức có hiệu lực, quy định chi tiết một số điều về Luật an ninh mạng về việc lưu trữ dữ l...

Cẩm nang chiến lược chuyển đổi hạ tầng đám mây

Dịch chuyển hạ tầng từ môi trường server vật lý (on-premise) lên môi trường Cloud là hành trình không hề đơn giản đối với các Doanh nghiệp, bởi đi kèm với ...