img-mb

Bảng giá Cloud Server FPT

FPT cung cấp 2 chính sách giá thuê Cloud Server linh hoạt: Dùng theo nhu cầu – Trả theo dung lượng (Pay-as-you-go) hoặc theo các gói cố định (Flat pricing), giúp khách hàng tối ưu chi phí và thanh toán thuận tiện.

Giá chi tiết sản phẩm & dịch vụ

Các gói dịch vụ API Management

FPT API Managment
Tự động khởi tạo, duy trì, quản lý và bảo vệ các API ở mọi quy mô.
Liên hệ
FPT API Managment
Tự động khởi tạo, duy trì, quản lý và bảo vệ các API ở mọi quy mô.
Liên hệ
FPT API Managment
Liên hệ

Các gói dịch vụ Backup Service

50%
Backup-01
Miễn phí dữ liệu lưu trữ khi khôi phục
Storage:
2TB
VM:
5 Agents Backup
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
2,040,000đ/ tháng
Tiết kiệm 50%
50%
Backup-02
Miễn phí dữ liệu lưu trữ khi khôi phục
Storage:
5TB
VM:
10 Agents Backup
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
4,750,000đ/ tháng
Tiết kiệm 50%
Storage
VM
Support
Backup-01
2,040,000đ/ tháng (Tiết kiệm 50%)
2TB
5 Agents Backup
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Backup-02
4,750,000đ/ tháng (Tiết kiệm 50%)
5TB
10 Agents Backup
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Storage
VM
Support
Backup-01
2,040,000đ/ tháng (Tiết kiệm 50%)
2TB
5 Agents Backup
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Backup-02
4,750,000đ/ tháng (Tiết kiệm 50%)
5TB
10 Agents Backup
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Các gói dịch vụ Block Storage

Block Storage
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Block Storage
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Block Storage
Liên hệ

Các gói dịch vụ Cloud Desktop

Giải pháp làm việc từ xa hiệu quả (VDI)
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Giải pháp làm việc từ xa hiệu quả (VDI)
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Giải pháp làm việc từ xa hiệu quả (VDI)
Liên hệ

Các gói dịch vụ Cloud Sever

50%
STARTER - 01
Dịch vụ máy chủ ảo tiên tiến và tối ưu chi phí phù hợp cho doanh nghiệp
vCPUs:
2 vCPUs (1GHz)
Memory:
4 GB RAM
Storage:
40GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balance:
Basic - Load Balancer
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
550,000đ/ tháng
Tiết kiệm 50%
50%
STARTER - 02
Dịch vụ máy chủ ảo tiên tiến và tối ưu chi phí phù hợp cho doanh nghiệp
vCPUs:
4 vCPUs (1GHz)
Memory:
4 GB RAM
Storage:
40GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balance:
Basic - Load Balancer
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
660,000đ/ tháng
Tiết kiệm 50%
50%
STARTER - 03
Dịch vụ máy chủ ảo tiên tiến và tối ưu chi phí phù hợp cho doanh nghiệp
vCPUs:
4 vCPUs (1GHz)
Memory:
8 GB RAM
Storage:
100GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balance:
Basic - Load Balancer
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
1,090,000đ/ tháng
Tiết kiệm 50%
50%
STARTER - 04
Dịch vụ máy chủ ảo tiên tiến và tối ưu chi phí phù hợp cho doanh nghiệp
vCPU:
8 vCPUs (1GHz)
Memory:
8 GB RAM
Storage:
100GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balance:
Basic - Load Balancer
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
1,290,000đ/ tháng
Tiết kiệm 50%
50%
STARTER - 05
Dịch vụ máy chủ ảo tiên tiến và tối ưu chi phí phù hợp cho doanh nghiệp
vCPU:
8 vCPUs (1GHz)
Memory:
16 GB RAM
Storage:
100GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balance:
Basic - Load Balancer
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
1,999,000đ/ tháng
Tiết kiệm 50%
VCPUs
Memory
Storage
Firewall
Load Balance
Support
STARTER - 01
550,000đ/ tháng (Tiết kiệm 50%)
2 vCPUs (1GHz)
4 GB RAM
40GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
STARTER - 02
660,000đ/ tháng (Tiết kiệm 50%)
4 vCPUs (1GHz)
4 GB RAM
40GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
STARTER - 03
1,090,000đ/ tháng (Tiết kiệm 50%)
4 vCPUs (1GHz)
8 GB RAM
100GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
STARTER - 04
1,290,000đ/ tháng (Tiết kiệm 50%)
8 vCPUs (1GHz)
8 GB RAM
100GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
STARTER - 05
1,999,000đ/ tháng (Tiết kiệm 50%)
8 vCPUs (1GHz)
16 GB RAM
100GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
VCPUs
Memory
Storage
Firewall
Load Balance
Support
STARTER - 01
550,000đ/ tháng (Tiết kiệm 50%)
2 vCPUs (1GHz)
4 GB RAM
40GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
STARTER - 02
660,000đ/ tháng (Tiết kiệm 50%)
4 vCPUs (1GHz)
4 GB RAM
40GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
STARTER - 03
1,090,000đ/ tháng (Tiết kiệm 50%)
4 vCPUs (1GHz)
8 GB RAM
100GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
STARTER - 04
1,290,000đ/ tháng (Tiết kiệm 50%)
8 vCPUs (1GHz)
8 GB RAM
100GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
STARTER - 05
1,999,000đ/ tháng (Tiết kiệm 50%)
8 vCPUs (1GHz)
16 GB RAM
100GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
50%
STANDARD - 01
Dịch vụ máy chủ ảo tiên tiến đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp
vCPUs:
2 vCPUs
Memory:
4 GB RAM
Storage:
40GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balancer :
Basic - Load Balancer
Backup:
0 GB Backup
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
599,000đ/ tháng
Tiết kiệm 50%
45%
STANDARD- 02
Dịch vụ máy chủ ảo tiên tiến đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp
vCPUs:
4 vCPUs
Memory:
8 GB RAM
Storage:
100GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balancer:
Basic - Load Balancer
Backup:
100 GB Backup
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
1,200,000đ/ tháng
Tiết kiệm 45%
40%
STANDARD - 03
Dịch vụ máy chủ ảo tiên tiến đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp
vCPUs:
8 vCPUs
Memory:
16 GB RAM
Storage:
500GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balancer:
Basic - Load Balancer
Backup :
500 GB Backup
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
3,600,000đ/ tháng
Tiết kiệm 40%
VCPUs
Memory
Storage
Firewall
Load Balancer
Backup
Support
STANDARD - 01
599,000đ/ tháng (Tiết kiệm 50%)
2 vCPUs
4 GB RAM
40GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
0 GB Backup
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
STANDARD- 02
1,200,000đ/ tháng (Tiết kiệm 45%)
4 vCPUs
8 GB RAM
100GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
100 GB Backup
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
STANDARD - 03
3,600,000đ/ tháng (Tiết kiệm 40%)
8 vCPUs
16 GB RAM
500GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
500 GB Backup
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
VCPUs
Memory
Storage
Firewall
Load Balancer
Backup
Support
STANDARD - 01
599,000đ/ tháng (Tiết kiệm 50%)
2 vCPUs
4 GB RAM
40GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
0 GB Backup
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
STANDARD- 02
1,200,000đ/ tháng (Tiết kiệm 45%)
4 vCPUs
8 GB RAM
100GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
100 GB Backup
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
STANDARD - 03
3,600,000đ/ tháng (Tiết kiệm 40%)
8 vCPUs
16 GB RAM
500GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
500 GB Backup
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
HIGH - 01
Dành cho những yêu cầu đặc biệt của doanh nghiệp
vCPU:
8 vCPU
RAM:
16GB
Storage:
300GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balancer:
Basic - Load Balancer
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Liên hệ
HIGH - 02
Dành cho những yêu cầu đặc biệt của doanh nghiệp
vCPU:
8 vCPU
RAM:
24GB
Storage:
500GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balancer:
Basic - Load Balancer
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Liên hệ
HIGH - 03
Dành cho những yêu cầu đặc biệt của doanh nghiệp
vCPU:
16vCPU
RAM:
32GB
Storage:
500GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balancer:
Basic - Load Balancer
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Liên hệ
VCPU
RAM
Storage
Firewall
Load Balancer
Support
HIGH - 01
Liên hệ
8 vCPU
16GB
300GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
HIGH - 02
Liên hệ
8 vCPU
24GB
500GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
HIGH - 03
Liên hệ
16vCPU
32GB
500GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
VCPU
RAM
Storage
Firewall
Load Balancer
Support
HIGH - 01
Liên hệ
8 vCPU
16GB
300GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
HIGH - 02
Liên hệ
8 vCPU
24GB
500GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
HIGH - 03
Liên hệ
16vCPU
32GB
500GB SSD
Firewall Layer 4
Basic - Load Balancer
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Các gói dịch vụ Cloud WAF

Small Package
Network:
100Mbps
RPS:
50 requests/s
Domain:
Unlimited
Customize Rule:
Yes
SSL Certificate:
Yes
Cache support:
Yes
SIEM :
Yes
Uptime (VM):
99.99%
Support:
Standard
vCPUs:
2vCPU
Memory:
4GB
Storage:
150GB
17,380,000đ/ tháng
Medium Package
Network:
200Mbps
RPS:
150 requests/s
Domain:
Unlimited
Customize Rule:
Yes
SSL Certificate:
Yes
Cache support:
Yes
SIEM:
Yes
Uptime (VM):
99.99%
Support:
Standard
vCPUs:
4vCPU
Memory:
8GB
Storage:
300GB
24,189,000đ/ tháng
Large Package
Network:
500Mbps
RPS:
500 requests/s
Domain:
Unlimited
Customize Rule:
Yes
SSL Certificate:
Yes
Cache support:
Yes
SIEM :
Yes
Uptime (VM):
99.99%
Support:
Standard
vCPUs:
8vCPU
Memory:
16GB
Storage:
500GB
37,510,000đ/ tháng
Premium Package
Network:
500Mbps
RPS:
500 requests/s
Domain:
Unlimited
Customize Rule:
Yes
SSL Certificate:
Yes
Cache support:
Yes
SIEM:
Yes
Uptime (VM):
99.99%
Support:
Advanced
vCPUs:
8vCPU
Memory:
16GB
Storage:
500GB
Liên hệ
Network
RPS
Domain
Customize Rule
SSL Certificate
Cache support
SIEM
Uptime (VM)
Support
VCPUs
Memory
Storage
Small Package
17,380,000đ/ tháng
100Mbps
50 requests/s
Unlimited
Yes
Yes
Yes
Yes
99.99%
Standard
2vCPU
4GB
150GB
Medium Package
24,189,000đ/ tháng
200Mbps
150 requests/s
Unlimited
Yes
Yes
Yes
Yes
99.99%
Standard
4vCPU
8GB
300GB
Large Package
37,510,000đ/ tháng
500Mbps
500 requests/s
Unlimited
Yes
Yes
Yes
Yes
99.99%
Standard
8vCPU
16GB
500GB
Premium Package
Liên hệ
500Mbps
500 requests/s
Unlimited
Yes
Yes
Yes
Yes
99.99%
Advanced
8vCPU
16GB
500GB
Network
RPS
Domain
Customize Rule
SSL Certificate
Cache support
SIEM
Uptime (VM)
Support
VCPUs
Memory
Storage
Small Package
17,380,000đ/ tháng
100Mbps
50 requests/s
Unlimited
Yes
Yes
Yes
Yes
99.99%
Standard
2vCPU
4GB
150GB
Medium Package
24,189,000đ/ tháng
200Mbps
150 requests/s
Unlimited
Yes
Yes
Yes
Yes
99.99%
Standard
4vCPU
8GB
300GB
Large Package
37,510,000đ/ tháng
500Mbps
500 requests/s
Unlimited
Yes
Yes
Yes
Yes
99.99%
Standard
8vCPU
16GB
500GB
Premium Package
Liên hệ
500Mbps
500 requests/s
Unlimited
Yes
Yes
Yes
Yes
99.99%
Advanced
8vCPU
16GB
500GB

Các gói dịch vụ Container Registry

Free
Dễ dàng lưu trữ, quản lý, triển khai và bảo mật Container Images
Lưu trữ :
10 GB
Pull Count / ngày:
50
0đ/ tháng
Standard
Dễ dàng lưu trữ, quản lý, triển khai và bảo mật Container Images
Lưu trữ :
100 GB
Pull Count / ngày:
200
250,000đ/ tháng
Advanced
Dễ dàng lưu trữ, quản lý, triển khai và bảo mật Container Images
Lưu trữ :
500
Pull Count / ngày:
Không giới hạn
1,000,000đ/ tháng
Premium
Dễ dàng lưu trữ, quản lý, triển khai và bảo mật Container Images
Lưu trữ :
2000
Pull Count / ngày:
Không giới hạn
5,000,000đ/ tháng
Lưu trữ
Pull Count / ngày
Free
0đ/ tháng
Standard
250,000đ/ tháng
Advanced
1,000,000đ/ tháng
500
Không giới hạn
Premium
5,000,000đ/ tháng
2000
Không giới hạn
Lưu trữ
Pull Count / ngày
Free
0đ/ tháng
Standard
250,000đ/ tháng
Advanced
1,000,000đ/ tháng
500
Không giới hạn
Premium
5,000,000đ/ tháng
2000
Không giới hạn

Các gói dịch vụ Dedicated Server

Dedicated Server
Hiệu năng mạnh mẽ với hạ tầng riêng biệt
Liên hệ
Dedicated Server
Hiệu năng mạnh mẽ với hạ tầng riêng biệt
Liên hệ
Dedicated Server
Liên hệ

Các gói dịch vụ Disaster Recovery Service

Disaster Recovery-01
Storage:
3TB
VM:
10 Protected Instance
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
4,500,000đ/ tháng
Disaster Recovery-02
Storage:
5TB
VM:
20 Protected Instance
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
7,800,000đ/ tháng
Storage
VM
Support
Disaster Recovery-01
4,500,000đ/ tháng
3TB
10 Protected Instance
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Disaster Recovery-02
7,800,000đ/ tháng
5TB
20 Protected Instance
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Storage
VM
Support
Disaster Recovery-01
4,500,000đ/ tháng
3TB
10 Protected Instance
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Disaster Recovery-02
7,800,000đ/ tháng
5TB
20 Protected Instance
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Các gói dịch vụ FPT AI Chat

FPT.AI Chat
Nền tảng hội thoại thông minh
Liên hệ
FPT.AI Chat
Nền tảng hội thoại thông minh
Liên hệ
FPT.AI Chat
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT AI Read

FPT.AI Read
Trích xuất dữ liệu vượt mọi giới hạn
Liên hệ
FPT.AI Read
Trích xuất dữ liệu vượt mọi giới hạn
Liên hệ
FPT.AI Read
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT.AI eKYC

FPT.AI eKYC
Xác thực nhanh chóng, dễ dàng, tối ưu chi phí
Liên hệ
FPT.AI eKYC
Xác thực nhanh chóng, dễ dàng, tối ưu chi phí
Liên hệ
FPT.AI eKYC
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT.AI Engage

FPT.AI Speech to Text
Dịch vụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản tiếng Việt chính xác và nhanh chóng.
Liên hệ
FPT.AI Speech to Text
Dịch vụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản tiếng Việt chính xác và nhanh chóng.
Liên hệ
FPT.AI Speech to Text
Liên hệ

Các gói dịch vụ FPT.AI Text to Speech

FPT.AI Text to Speech
Chuyển văn bản thành giọng nói tiếng Việt với ngữ điệu tự nhiên.
Liên hệ
FPT.AI Text to Speech
Chuyển văn bản thành giọng nói tiếng Việt với ngữ điệu tự nhiên.
Liên hệ
FPT.AI Text to Speech
Liên hệ

Các gói dịch vụ Google Cloud

Google Cloud
Liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá
Liên hệ
Google Cloud
Liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá
Liên hệ
Google Cloud
Liên hệ

Các gói dịch vụ Google Workspace

Google Workspace
Liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá
Liên hệ
Google Workspace
Liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá
Liên hệ
Google Workspace
Liên hệ

Các gói dịch vụ GPU Sever

GPU 1
Tích hợp với máy chủ ảo dành cho 3D Rendering
vCPU:
8 vCPUs
RAM:
24 GB RAM
Storage:
300 GB
GPU Card:
1 GPU NVIDIA (24GB RAM)
11,800,000đ/ tháng
GPU 2
Tích hợp với máy chủ ảo dành cho 3D Rendering
vCPU:
16 vCPUs
RAM:
32 GB
Storage:
300 GB
GPU Card:
1 GPU NVIDIA (24GB RAM)
13,500,000đ/ tháng
GPU 3
Tích hợp với máy chủ ảo dành cho 3D Rendering, AI hay ML
vCPU:
32 vCPUs
RAM:
64 GB
Storage:
300GB
GPU Card:
1 GPU NVIDIA (24GB RAM)
18,500,000đ/ tháng
GPU 4
Tích hợp với máy chủ ảo dành cho AI hay ML
vCPU:
16vCPU
RAM:
32 GB
Storage:
300GB
GPU Card:
1 GPU NVIDIA (40GB RAM)
21,000,000đ/ tháng
CPU 5
Tích hợp với máy chủ ảo dành cho AI hay ML
vCPU:
32 vCPUs
RAM:
64GB
Storage:
300GB
GPU Card:
1 GPU NVIDIA (40GB RAM)
27,000,000đ/ tháng
VCPU
RAM
Storage
GPU Card
GPU 1
11,800,000đ/ tháng
8 vCPUs
24 GB RAM
300 GB
1 GPU NVIDIA (24GB RAM)
GPU 2
13,500,000đ/ tháng
16 vCPUs
32 GB
300 GB
1 GPU NVIDIA (24GB RAM)
GPU 3
18,500,000đ/ tháng
32 vCPUs
64 GB
300GB
1 GPU NVIDIA (24GB RAM)
GPU 4
21,000,000đ/ tháng
16vCPU
32 GB
300GB
1 GPU NVIDIA (40GB RAM)
CPU 5
27,000,000đ/ tháng
32 vCPUs
64GB
300GB
1 GPU NVIDIA (40GB RAM)
VCPU
RAM
Storage
GPU Card
GPU 1
11,800,000đ/ tháng
8 vCPUs
24 GB RAM
300 GB
1 GPU NVIDIA (24GB RAM)
GPU 2
13,500,000đ/ tháng
16 vCPUs
32 GB
300 GB
1 GPU NVIDIA (24GB RAM)
GPU 3
18,500,000đ/ tháng
32 vCPUs
64 GB
300GB
1 GPU NVIDIA (24GB RAM)
GPU 4
21,000,000đ/ tháng
16vCPU
32 GB
300GB
1 GPU NVIDIA (40GB RAM)
CPU 5
27,000,000đ/ tháng
32 vCPUs
64GB
300GB
1 GPU NVIDIA (40GB RAM)

Các gói dịch vụ Kubernetes Engine

Kubernetes Engine
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Kubernetes Engine
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Kubernetes Engine
Liên hệ

Các gói dịch vụ Load Balancer

Load Balancer
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Load Balancer
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Load Balancer
Liên hệ

Các gói dịch vụ Microsoft 365 cho doanh nghiệp

50%
Microsoft 365 Business Basic
Phù hợp với doanh nghiệp cần các ứng dụng cộng tác mạnh mẽ và lưu trữ dữ liệu trên đám mây.
Liên hệ
Tiết kiệm 50%
20%
Microsoft 365 Business Standard
Phù hợp với doanh nghiệp cần ứng dụng cộng tác trên nhiều thiết bị, lưu trữ dữ liệu và hội họp trực tuyến.
Liên hệ
Tiết kiệm 20%
Microsoft 365 Business Premium
Phù hợp với doanh nghiệp cần tính năng quản lý thiết bị và bảo vệ an ninh mạng nâng cao.
Liên hệ
Microsoft 365 Business Basic
Liên hệ (Tiết kiệm 50%)
Microsoft 365 Business Standard
Liên hệ (Tiết kiệm 20%)
Microsoft 365 Business Premium
Liên hệ
Microsoft 365 Business Basic
Liên hệ (Tiết kiệm 50%)
Microsoft 365 Business Standard
Liên hệ (Tiết kiệm 20%)
Microsoft 365 Business Premium
Liên hệ
Microsoft 365 E3
Sở hữu các ứng dụng năng suất hàng đầu kết hợp, các chức năng bảo mật và tuân thủ cốt lõi.
Liên hệ
Microsoft 365 E5
Sở hữu các ứng dụng năng suất hàng đầu, các chức năng bảo mật, tuân thủ, thoại và phân tích nâng cao.
Liên hệ
Microsoft 365 F3
Trang bị cho nhân sự các ứng dụng năng suất và dịch vụ đám mây giúp phát huy tối đa hiệu suất.
Liên hệ
Microsoft 365 E3
Liên hệ
Microsoft 365 E5
Liên hệ
Microsoft 365 F3
Liên hệ
Microsoft 365 E3
Liên hệ
Microsoft 365 E5
Liên hệ
Microsoft 365 F3
Liên hệ

Các gói dịch vụ Microsoft Azure

Microsoft Azure
Liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá
Liên hệ
Microsoft Azure
Liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá
Liên hệ
Microsoft Azure
Liên hệ

Các gói dịch vụ MongoDB Database Engine

MongoDB Database Engine
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
MongoDB Database Engine
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
MongoDB Database Engine
Liên hệ

Các gói dịch vụ Monitoring

FPT Monitroring
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
FPT Monitroring
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
FPT Monitroring
Liên hệ

Các gói dịch vụ MySQL Database Engine

MySQL Database Engine
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
MySQL Database Engine
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
MySQL Database Engine
Liên hệ

Các gói dịch vụ Next-Gen Firewall

Next-Gen Firewall
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Next-Gen Firewall
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Next-Gen Firewall
Liên hệ

Các gói dịch vụ Object Storage

Object Storage-01
Lưu trữ dữ liệu truy xuất thường xuyên
Storage:
2TB
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
3,500,000đ/ tháng
Object Storage-02
Lưu trữ dữ liệu truy xuất thường xuyên
Storage:
5TB
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
6,000,000đ/ tháng
Object Storage-03
Lưu trữ dữ liệu dài hạn, ít truy cập
Storage:
10TB
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
10,000,000đ/ tháng
Storage
Support
Object Storage-01
3,500,000đ/ tháng
2TB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Object Storage-02
6,000,000đ/ tháng
5TB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Object Storage-03
10,000,000đ/ tháng
10TB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Storage
Support
Object Storage-01
3,500,000đ/ tháng
2TB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Object Storage-02
6,000,000đ/ tháng
5TB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Object Storage-03
10,000,000đ/ tháng
10TB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Các gói dịch vụ PostgreSQL Database Engine

PostgreSQL Database Engine
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
PostgreSQL Database Engine
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
PostgreSQL Database Engine
Liên hệ

Các gói dịch vụ Redis Database Engine

Redis Database Engine
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Redis Database Engine
Để nhận được báo giá chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của FPT Cloud
Liên hệ
Redis Database Engine
Liên hệ

Gói ưu đãi dịch vụ khác

30%
GPU 1
VCPU:
8 VCPUs
RAM:
24 GB RAM
Storage:
300 GB
GPU Card:
1 GPU NVIDIA (24GB RAM)
8,260,000đ/ tháng
Giảm 30% phí dịch vụ khi thanh toán từ 06 tháng
30%
GPU 2
VCPU:
16 VCPUs
RAM:
32 GB RAM
Storage:
300 GB
GPU Card:
1 GPU NVIDIA (24GB RAM)
9,450,000đ/ tháng
Giảm 30% phí dịch vụ khi thanh toán từ 06 tháng
30%
GPU 3
VCPU:
32 VCPUs
RAM:
64 GB RAM
Storage:
300 GB
GPU Card:
1 GPU NVIDIA (24GB RAM)
12,950,000đ/ tháng
Giảm 30% phí dịch vụ khi thanh toán từ 06 tháng
50%
Starter - 01
tối ưu về mặt chi phí và đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của doanh nghiệp khi chuyển lên sử dụng dịch vụ trên Cloud
VCPU :
2 VCPUs (1 Ghz)
RAM:
4 GB RAM
Storage:
40GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balance:
Basic - Load Balander
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
550,000đ/ tháng
Tiết kiệm 50%
50%
Starter - 02
Tối ưu về mặt chi phí và đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của doanh nghiệp khi chuyển lên sử dụng dịch vụ trên Cloud
VCPU :
4 VCPUs (1 Ghz)
RAM:
4 GB RAM
Storage:
40GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balance:
Basic - Load Balander
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
660,000đ/ tháng
Tiết kiệm 50%
50%
Starter - 03
tối ưu về mặt chi phí và đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của doanh nghiệp khi chuyển lên sử dụng dịch vụ trên Cloud
VCPU :
4 VCPUs (1 Ghz)
RAM:
8 GB RAM
Storage:
100GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balance:
Basic - Load Balander
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
1,090,000đ/ tháng
Tiết kiệm 50%
50%
Starter - 04
tối ưu về mặt chi phí và đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của doanh nghiệp khi chuyển lên sử dụng dịch vụ trên Cloud
VCPU :
8 VCPUs (1 Ghz)
RAM:
8 GB RAM
Storage:
100GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balance:
Basic - Load Balander
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
1,290,000đ/ tháng
Tiết kiệm 50%
50%
Starter - 05
tối ưu về mặt chi phí và đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của doanh nghiệp khi chuyển lên sử dụng dịch vụ trên Cloud
VCPU :
8 VCPUs (1 Ghz)
RAM:
16 GB RAM
Storage:
100GB SSD
Firewall:
Firewall Layer 4
Load Balance:
Basic - Load Balander
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
1,999,000đ/ tháng
Tiết kiệm 50%
50%
Backup-01
Memory:
2TB
Backup:
5 Agents Backup
Storage:
Free storage for restore
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
2,040,000đ/ tháng
Tiết kiệm 50%
50%
Backup-02
Memory:
5TB
Backup:
10 Agents Backup
Storage:
Free storage for restore
Support:
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
4,750,000đ/ tháng
Tiết kiệm 50%

Đăng ký trải nghiệm dịch vụ

Đăng ký để nhận thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi FPT Cloud

Đăng ký ngay
Liên hệ bộ phận kinh doanh
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về dịch vụ và giải pháp lý tưởng dành cho doanh nghiệp của bạn.
Hỗ trợ khách hàng
Trung tâm hỗ trợ khách hàng giúp giải đáp mọi thắc mắc về dịch vụ và giải pháp của FPT Cloud.