Bảng giá FPT Cloud Server

FPT cung cấp 2 chính sách giá linh hoạt: Dùng theo nhu cầu – Trả theo dung lượng (Pay-as-you-go) hoặc theo các gói cố định (Flat pricing), giúp khách hàng tối ưu chi phí và thanh toán thuận tiện.

Trải nghiệm FPT Cloud

Gói Ưu Đãi Dịch Vụ Cloud Server

PriceTabs

Standard-01

50%

599,000đ/tháng
 • 2 vCPU
 • 4 GB RAM
 • 40GB SSD
 • 100Mbps Băng Thông
 • Filewall Layer 4
 • Basic - Load Balancer
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
 • No Backup

Standard-02

45%

1,200,000đ/tháng
 • 4 vCPU
 • 8 GB RAM
 • 100GB SSD
 • 100Mbps Băng Thông
 • Filewall Layer 4
 • Basic - Load Balancer
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
 • 100GB Backup

Standard-03

40%

3,600,000đ/tháng
 • 8 vCPU
 • 16 GB RAM
 • 500GB GB SSD
 • 100Mbps Băng Thông
 • Filewall Layer 4
 • Basic - Load Balancer
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
 • 500GB Backup

High-01

Liên hệ

đ/tháng
 • 8 vCPU
 • 16 GB RAM
 • 300 GB SSD
 • 100Mbps Băng Thông
 • Filewall Layer 4
 • Basic - Load Balancer
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

High-02

Liên hệ

đ/tháng
 • 8 vCPU
 • 24 GB RAM
 • 500 GB SSD
 • 100Mbps Băng Thông
 • Filewall Layer 4
 • Basic - Load Balancer
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

High-03

Liên hệ

đ/tháng
 • 16 vCPU
 • 32 GB RAM
 • 500 GB SSD
 • 100Mbps Băng Thông
 • Filewall Layer 4
 • Basic - Load Balancer
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Gói Ưu Đãi Dịch Vụ Khác

Dich vu khac

Backup-01

50%

2,040,000đ/tháng
 • 2TB
 • 5 Agents Backup
 • Free storage for restore
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Backup-02

50%

4,750,000đ/tháng
 • 5TB
 • 10 Agents Backup
 • Free storage for restore
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Disaster Recovery-01

4,500,000đ/tháng
 • 3TB
 • 10 Protected Instance
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Disaster Recovery-02

7,800,000đ/tháng
 • 5TB
 • 20 Protected Instance
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Object Storage-01

3,500,000đ/tháng
 • 2TB
 • Unlimited Traffic Out, Query
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
 • Lưu trữ dữ liệu truy xuất thường xuyên

Object Storage-02

6,000,000đ/tháng
 • 5TB
 • Unlimited Traffic Out, Query
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
 • Lưu trữ dữ liệu truy xuất thường xuyên

Object Storage-03

5,000,000đ/tháng
 • 5TB
 • Unlimited Traffic Out, Query
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
 • Lưu trữ dữ liệu dài hạn, ít truy cập

Object Storage-04

10,000,000đ/tháng
 • 10TB
 • Unlimited Traffic Out, Query
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
 • Lưu trữ dữ liệu dài hạn, ít truy cập

Khách hàng tiêu biểu

Tặng ngay 06 tháng sử dụng dịch vụ FPT Cloud Server khi đăng ký mua 12 tháng