img-mb

FPT API Management

Dịch vụ tự động khởi tạo, duy trì, quản lý và bảo vệ các API ở mọi quy mô
FPT API Management là dịch vụ cung cấp hệ thống quản lý API chuyên nghiệp được thiết kế tập trung cho khả năng tích hợp và mở rộng dễ dàng. Người dùng có thể dễ dàng tạo, cấu hình, quản lý API của tổ chức mình trên cùng một giao diện Unified Portal của FPT Cloud. Người dùng có thể nhanh chóng cung cấp API của tổ chức mình cho các đối tác, khách hàng một cách an toàn bảo mật, được kiểm soát, được quản lý chặt chẽ.
overview

Lợi thế sản phẩm

Dễ dàng tạo và triển khai các API

Dễ dàng tạo và triển khai các API

Thông qua FPT API Management Portal, người dùng có thể dễ dàng tạo, tích hợp với bất cứ dịch vụ nào bằng public HTTP API.
Quản lý vòng đời API

Quản lý vòng đời API

FPT API Management cho phép quản lý nhiều phiên bản API (alpha, beta, production). Dựa trên thiết lập API của mình, người dùng có thể cấu hình từng giai đoạn của API để tương tác với các endpoint backend khác nhau. Người dùng có thể thêm các domain tùy chỉnh, cấu hình SSL cho từng API.
Bảo mật linh hoạt

Bảo mật linh hoạt

Hệ thống API Management cung các các phương thức bảo mật, bảo vệ API với các phương thức xác thực như Basic, Client key, OAuth2 và kiểm soát rate limiting (đảm bảo các consumer không sử dụng quá gói dịch vụ đã đăng ký, ví dụ 100 cuộc gọi API trong 1 phút).
Quản lý hoạt động API tập trung

Quản lý hoạt động API tập trung

Người dùng hệ thống API Management có thể quản lý toàn bộ các consumer, API, Product, Site của mình một cách tập trung, từ đó có thể dễ dàng theo dõi, thống kê, phân tích về công tác cung cấp, quản lý API của mình.

Các gói dịch vụ

FPT API Managment
Tự động khởi tạo, duy trì, quản lý và bảo vệ các API ở mọi quy mô.
FPT API Managment
Tự động khởi tạo, duy trì, quản lý và bảo vệ các API ở mọi quy mô.
Liên hệ
FPT API Managment
Liên hệ

Đăng ký trải nghiệm dịch vụ

Đăng ký để nhận thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi FPT Cloud

Đăng ký ngay
Liên hệ bộ phận kinh doanh
Liên hệ bộ phận kinh doanh
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về dịch vụ và giải pháp lý tưởng dành cho doanh nghiệp của bạn.
Hỗ trợ khách hàng
Hỗ trợ khách hàng
Trung tâm hỗ trợ khách hàng giúp giải đáp mọi thắc mắc về dịch vụ và giải pháp của FPT Cloud.