Trung tâm hỗ trợ

Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website https://fptcloud.com/.

Mục đích thu thập thông tin

Chính sách bảo mật mô tả cách FPT Cloud tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên FPT Cloud (khách hàng). Việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên FPT Cloud được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của chính sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung chính sách được thông báo trên FPT Cloud.

Quy định cụ thể

Phạm vi thu thập thông tin

 • Khi khách hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản tại FPT Cloud, tùy từng thời điểm, khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản.
 • Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin khách hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. FPT Cloud không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin khách hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.
 • Khách hàng đồng ý cho FPT Cloud ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của khách hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của FPT Cloud; và (ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của FPT Cloud cho khách hàng (sau đây được gọi chung là Bản Ghi Âm).

Cam kết lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng

 • Mọi thông tin khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa khách hàng và FPT Cloud đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của FPT Cloud.
 • FPT Cloud có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin khách hàng. FPT Cloud cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin khách hàng khi khách hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của FPT Cloud. Khi thu thập dữ liệu, FPT Cloud thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng tại hệ thống máy chủ và các thông tin khách hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
 • khách hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của FPT Cloud, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống FPT Cloud, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp FPT Cloud phát hiện khách hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… FPT Cloud có quyền chuyển thông tin Cá Nhân của khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng

 • Đối với các tài khoản hiện hành FPT Cloud sẽ lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng không giới hạn cho đến khi khách hàng đóng tài khoản.
 • Đối với các tài khoản đã đóng FPT Cloud vẫn lưu trữ thông tin Cá Nhân và truy cập của khách hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các thông tin Cá Nhân này sẽ được FPT Cloud lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày khách hàng đóng tài khoản trên FPT Cloud. Sau khi thời hạn này kết thúc, FPT Cloud sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn thông tin Cá Nhân của khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

FPT Cloud có quyền sử dụng các thông tin khách hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin khách hàng để:

 • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho khách hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của khách hàng khi truy cập vào FPT Cloud;
 • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của khách hàng trên FPT Cloud;
 • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Liên kết với các website khác

 • khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên FPT Cloud trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của FPT Cloud tại www.fptcloud.com
 • khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi khách hàng truy cập vào FPT Cloud từ các website khác không phải là website chính thức của FPT Cloud.

Chia sẻ thông tin khách hàng

 • FPT Cloud không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để FPT Cloud cung cấp dịch vụ/tiện ích cho khách hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin cần thiết cho đơn vị triển khai hoặc demo phần mềm…).
 • Ngoài các trường hợp nêu trên, FPT Cloud sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ thông tin khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, FPT Cloud cam kết sẽ chỉ tiết lộ thông tin khách hàng khi được sự đồng ý của khách hàng.
 • FPT Cloud có thể chia sẻ thông tin khách hàng cho các mục đích sau:
  • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: FPT Cloud có thể dùng thông tin khách hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của khách hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp FPT Cloud tiến hành khảo sát cần sự tham gia của khách hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà khách hàng cung cấp cho FPT Cloud sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Trao đổi thông tin khách hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với FPT CloudFPT Cloud có thể chia sẻ thông tin khách hàng cho các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của FPT Cloud. Việc chia sẻ này giúp FPT Cloud có thể cung cấp cho khách hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà khách hàng có thể quan tâm. Trong trường các công ty liên kết của FPT Cloud được cấp quyền truy cập thông tin khách hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong chính sách này.
  • Trao đổi thông tin khách hàng các bên thứ 3 là đối tác của FPT CloudFPT Cloud có thể chuyển thông tin khách hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. FPT Cloud cũng có thể trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
  • Trao đổi thông tin khách hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của khách hàng được FPT Cloud sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị khách hàng, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, khách hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

Quyền lợi khách hàng

khách hàng có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu FPT Cloud sửa lại những sai sót trong dữ liệu của khách hàng mà không mất phí. Bất cứ lúc nào khách hàng cũng có quyền yêu cầu FPT Cloud ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng cho mục đích tiếp thị.

Sử dụng Cookie

FPT Cloud cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của khách hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của FPT Cloud … nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp FPT Cloud hiểu rõ nhu cầu, sở thích của khách hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên hệ tại website hoặc trực tiếp qua hotline. Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web.

Chính sách và quy định

I. Chính sách & Quy định chung

FPT Cloud thuộc sở hữu của Công ty TNHH Smart Cloud – nhà cung cấp giải pháp đột phá vận hành doanh nghiệp bằng nền tảng Trí tuệ nhân tạo và Điện toán đám mây, thông qua việc tập trung xây dựng nền tảng công nghệ vững chắc, phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, vươn tầm thế giới. Website thương mại điện tử https://fptcloud.com/ do Công ty TNHH Smart Cloud làm chủ quản, với mục đích cung cấp đầy đủ thông tin về các sản phẩm, giải pháp về Điện toán đám mây đến doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp triển khai các giải pháp chuyển đổi số nhanh chóng, tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu và nâng cao hiệu suất vận hành.

Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản đựơc nêu trên trang web. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào, các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

1. Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

2. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên website https://fptcloud.com/ nhằm mục đích làm rõ thông tin sản phẩm và dịch vụ mà FPT Smart Cloud đang cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của Khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

II. Quy định và hình thức thanh toán

Quý khách có thể thanh toán online bằng thẻ Visa, Master, hoặc Debit. Quý khách chuyển khoản vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty TNHH FPT Smart Cloud

Số tài khoản: 20138138901

Ngân hàng: Thương mại Cổ phần Tiên phong

III . Chính sách cài đặt dịch vụ

Khách hàng có thể tự tạo tài khoản ở mục “Đăng ký” để mua dịch vụ trên https://fptcloud.com/. Liên hệ hotline hoặc email: [email protected] để được hỗ trợ.

IV. Quy trình sử dụng dịch vụ

Khách hàng tạo tài khoản trên website https://fptcloud.com/, sau đó đăng nhập vào tài khoản đã tạo. Tiếp theo, chọn “Tạo Project” để đặt tên cho project mới, sau đó lựa chọn dịch vụ cần sử dụng. Từ đây, khách hàng có thể dùng thử các dịch vụ của FPT Cloud hoặc tiến hành mua dịch vụ.

V. Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Khi Khách hàng bắt đầu đăng ký sử dụng dịch vụ thì sẽ không được hủy, thay đổi hoặc hoàn tiền trong bất kỳ trường hợp nào.

VI. Chính sách bảo hành, bảo trì

Dịch vụ chúng tôi cung cấp là dịch vụ sử dụng trực tuyến nên không có chính sách này. Chúng tôi đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác theo Bản cam kết chất lượng dịch vụ được ký với Khách hàng về việc hỗ trợ kỹ thuật, khiếu nại, bồi thường,…

Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các dịch vụ. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản sử dụng này.

Quy định chung

Bằng việc ghé thăm website https://fptcloud.com/ và sử dụng các dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc với điều khoản sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. ( Xem chính sách bảo mật tại đây )

Chúng tôi thực hiện Điều khoản sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng các dịch vụ hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các dịch vụ của Bạn.

Từ chối bảo đảm

Website FPT Cloud và các dịch vụ được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành, trên cơ sở dịch vụ và tính năng sẵn có mà Chúng tôi không đảm bảo rằng các tính năng trên website hoặc các dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn hoặc đảm bảo rằng sự vận hành các phần mềm hoặc các dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website FPT Cloud và sử dụng các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác (“Nội dung”) mà Bạn có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua dịch vụ. Bạn đồng ý sử dụng các dịch vụ với tất cả sự rủi ro.

Thay đổi điều khoản và sử dụng

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website FPT Cloud. Nếu Bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

Quy định sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bên cạnh việc phải ký hợp đồng dịch vụ theo mẫu do chúng tôi ban hành, Bạn còn bị ràng buộc phải chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây :

 • Thanh toán phí dịch vụ theo thỏa thuận
 • Tuân thủ quy định của pháp luật
 • Các tranh chấp xảy ra nếu có do hai bên thỏa thuận giải quyết trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.

Quy định về sử dụng dịch vụ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho Bạn hoàn toàn thông qua hệ thống trực tuyến của Website FPT Cloud từ khi Bạn bắt đầu đăng ký tài khoản, lựa chọn dịch vụ cũng như tiến hành thanh toán phí dịch vụ mà Bạn sử dụng dịch vụ của Chúng tôi.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bạn đã nghiên cứu kỹ càng và sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định về đăng ký tài khoản, phương thức tính phí và thanh toán chi phí được đăng trên Website FPT Cloud của chúng tôi (“Quy định về Đăng ký và sử dụng dịch vụ”). Bằng việc Bạn xác nhận hoàn thành thủ tục đăng ký tài khoản trên website FPT Cloud, Bạn đã chấp nhận bị ràng buộc thực hiện đối với các Quy định về Đăng ký và sử dụng dịch vụ như vậy khi Bạn sử dụng các dịch vụ.

Chúng tôi luôn thay đổi và/hoặc sửa đổi nội dung Điều khoản sử dụng này cũng như các Quy định về Đăng ký và sử dụng dịch vụ với mục đích hoàn thiện tốt nhất nội dung các quy định và đáp ứng tối đa sự tiện dụng và hiệu quả khi Bạn sử dụng các dịch vụ cũng như đảm bảo nâng cao lợi ích của Chúng tôi khi cung cấp các dịch vụ.

Chúng tôi giữ quyền nhưng không có nghĩa vụ thông báo tới Bạn đối với bất kỳ sự thay đổi và/hoặc sửa đổi các Quy định về Đăng ký và sử dụng dịch vụ. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên Website FPT Cloud. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó. Chúng tôi khuyến nghị Bạn thường xuyên kiểm tra trên Website FPT Cloud và liên hệ với nhân viên hỗ trợ của Chúng tôi để có được bản cập nhật các Quy định về Đăng ký và sử dụng dịch vụ mới nhất.

Giới hạn trách nhiệm

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi chỉ sẵn sàng cung cấp các dịch vụ nếu Bạn đồng ý giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với Bạn và các bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng Bạn chịu trách nhiệm bồi thường duy nhất và toàn bộ đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào tới chúng tôi liên quan đến bất kỳ sự vi phạm quy định sử dụng nào do việc Bạn sử dụng các dịch vụ hoặc ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm với các nội dung và thông tin cung cấp cho chúng tôi

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi và mỗi nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý, đại diện, người cung cấp thông tin và bên cấp phép của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, chi phí, tổn thất, thiệt hại, phán quyết của tòa án và phí tổn nào, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, phí bồi thường thiệt hại, chi phí tố tụng, lãi chậm trả liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, mâu thuẫn, tranh chấp, thủ tục tố tụng pháp lý tại Tòa án hoặc các tổ chức Trọng tài, tổ chức Hòa giải, các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền … liên quan đến hoặc phát sinh từ các sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi giữ quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát (nhưng không có trách nhiệm) đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh như vậy tùy thuộc vào sự bồi thường của Bạn.

Bảo vệ bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ

Các dịch vụ, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của dịch vụ và khai thác, triển khai dịch vụ, và bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của dịch vụ (“Sở hữu Trí tuệ”), được bảo vệ bởi bản quyền, quyền về thương hiệu, nhãn dịch vụ, hoặc quyền tài sản khác do chúng tôi sở hữu hoặc được sở hữu bởi bên thứ ba nào mà đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Bạn không được quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu của hàng hóa và dịch vụ, biểu tượng, tên miền và các hình thức nhận diện hàng hóa, dịch vụ đặc trưng nào khác của chúng tôi vào mục đích thương mại trừ khi Bạn được sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi, hoặc việc sử dụng của Bạn gây ảnh hưởng, cản trở, tác động xấu tới việc hoạt động bình thường của các sản phẩm và dịch vụ, uy tín của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu Người sử dụng các dịch vụ cũng như vậy. Bạn không được tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc bằng cách khác tạo sẵn bất kỳ nguyên liệu cấu thành nào gây ảnh hưởng đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ về bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt đường truy cập vào các dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do chúng tôi cung cấp đối với người bị nghi ngờ xâm phạm.

Điều khoản khác

Luật điều chỉnh

Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều khoản sử dụng này.

Chấm dứt

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi Bạn hoặc bởi chúng tôi theo các trường hợp sau đây:

 • Chấm dứt bởi Bạn: Bạn có thể chấm dứt điều khoản sử dụng này bằng cách không sử dụng các dịch vụ nữa.
 • Chấm dứt bởi chúng tôi: Điều khoản sử dụng này chấm dứt ngay lập tức mà chúng tôi không cần phải thông báo trước.

Liên hệ

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về điều khoản sử dụng này, về hoạt động của các dịch vụ, hoặc sự kết nối của bạn với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline. Tất cả các vấn đề hoặc mâu thuẫn sẽ được giải quyết nhanh chóng và hợp lý.

Điều kiện vận chuyển và giao dịch

I. Chính sách & Quy định chung

FPT Cloud thuộc sở hữu của Công ty TNHH Smart Cloud – nhà cung cấp giải pháp đột phá vận hành doanh nghiệp bằng nền tảng Trí tuệ nhân tạo và Điện toán đám mây, thông qua việc tập trung xây dựng nền tảng công nghệ vững chắc, phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, vươn tầm thế giới. Website thương mại điện tử https://fptcloud.com/ do Công ty TNHH Smart Cloud làm chủ quản, với mục đích cung cấp đầy đủ thông tin về các sản phẩm, giải pháp về Điện toán đám mây đến doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp triển khai các giải pháp chuyển đổi số nhanh chóng, tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu và nâng cao hiệu suất vận hành.

Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản đựơc nêu trên trang web. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào, các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

1. Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

2. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên website https://fptcloud.com/ nhằm mục đích làm rõ thông tin sản phẩm và dịch vụ mà FPT Smart Cloud đang cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của Khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

II. Quy định và hình thức thanh toán

Quý khách có thể thanh toán online bằng thẻ Visa, Master, hoặc Debit. Quý khách chuyển khoản vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty TNHH FPT Smart Cloud

Số tài khoản: 20138138901

Ngân hàng: Thương mại Cổ phần Tiên phong

III . Chính sách cài đặt dịch vụ

Khách hàng có thể tự tạo tài khoản ở mục “Đăng ký” để mua dịch vụ trên https://fptcloud.com/. Liên hệ hotline hoặc email: [email protected] để được hỗ trợ.

IV. Quy trình sử dụng dịch vụ

Khách hàng tạo tài khoản trên website https://fptcloud.com/, sau đó đăng nhập vào tài khoản đã tạo. Tiếp theo, chọn “Tạo Project” để đặt tên cho project mới, sau đó lựa chọn dịch vụ cần sử dụng. Từ đây, khách hàng có thể dùng thử các dịch vụ của FPT Cloud hoặc tiến hành mua dịch vụ.

V. Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Khi Khách hàng bắt đầu đăng ký sử dụng dịch vụ thì sẽ không được hủy, thay đổi hoặc hoàn tiền trong bất kỳ trường hợp nào.

VI. Chính sách bảo hành, bảo trì

Dịch vụ chúng tôi cung cấp là dịch vụ sử dụng trực tuyến nên không có chính sách này. Chúng tôi đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác theo Bản cam kết chất lượng dịch vụ được ký với Khách hàng về việc hỗ trợ kỹ thuật, khiếu nại, bồi thường,…

Phương thức thanh toán

I. Chính sách & Quy định chung

FPT Cloud thuộc sở hữu của Công ty TNHH Smart Cloud – nhà cung cấp giải pháp đột phá vận hành doanh nghiệp bằng nền tảng Trí tuệ nhân tạo và Điện toán đám mây, thông qua việc tập trung xây dựng nền tảng công nghệ vững chắc, phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, vươn tầm thế giới. Website thương mại điện tử https://fptcloud.com/ do Công ty TNHH Smart Cloud làm chủ quản, với mục đích cung cấp đầy đủ thông tin về các sản phẩm, giải pháp về Điện toán đám mây đến doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp triển khai các giải pháp chuyển đổi số nhanh chóng, tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu và nâng cao hiệu suất vận hành.

Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản đựơc nêu trên trang web. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào, các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

1. Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

2. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên website https://fptcloud.com/ nhằm mục đích làm rõ thông tin sản phẩm và dịch vụ mà FPT Smart Cloud đang cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của Khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

II. Quy định và hình thức thanh toán

Quý khách có thể thanh toán online bằng thẻ Visa, Master, hoặc Debit. Quý khách chuyển khoản vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty TNHH FPT Smart Cloud

Số tài khoản: 20138138901

Ngân hàng: Thương mại Cổ phần Tiên phong

III . Chính sách cài đặt dịch vụ

Khách hàng có thể tự tạo tài khoản ở mục “Đăng ký” để mua dịch vụ trên https://fptcloud.com/. Liên hệ hotline hoặc email: [email protected] để được hỗ trợ.

IV. Quy trình sử dụng dịch vụ

Khách hàng tạo tài khoản trên website https://fptcloud.com/, sau đó đăng nhập vào tài khoản đã tạo. Tiếp theo, chọn “Tạo Project” để đặt tên cho project mới, sau đó lựa chọn dịch vụ cần sử dụng. Từ đây, khách hàng có thể dùng thử các dịch vụ của FPT Cloud hoặc tiến hành mua dịch vụ.

V. Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Khi Khách hàng bắt đầu đăng ký sử dụng dịch vụ thì sẽ không được hủy, thay đổi hoặc hoàn tiền trong bất kỳ trường hợp nào.

VI. Chính sách bảo hành, bảo trì

Dịch vụ chúng tôi cung cấp là dịch vụ sử dụng trực tuyến nên không có chính sách này. Chúng tôi đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác theo Bản cam kết chất lượng dịch vụ được ký với Khách hàng về việc hỗ trợ kỹ thuật, khiếu nại, bồi thường,…

Chính sách Bảo vệ Dữ liệu cá nhân

Công ty Trách nhiệm hữu hạn FPT Smart Cloud (“FPT Smart Cloud”) xây dựng Chính sách Bảo vệ Dữ liệu cá nhân này (“Chính sách”) để Quý Khách hàng hiểu rõ hơn về mục đích, phạm vi thông tin mà chúng tôi xử lý, các biện pháp chúng tôi áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân và quyền của Quý Khách hàng đối với các hoạt động này.
Chính sách này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng, Điều khoản sử dụng, Chính sách và các thỏa thuận sử dụng khác của FPT Smart Cloud, được công bố trên các Kênh giao dịch của FPT Smart Cloud trong từng thời kỳ.

Điều 1. Định nghĩa

1.1. FPT Smart Cloud: là Công ty Trách nhiệm hữu hạn FPT Smart Cloud, mã số thuế 0109307938. Trụ sở chính tại Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
1.2. Khách hàng: là Khách hàng cá nhân, với thông tin cung cấp cho FPT Smart Cloud khi đăng ký, sử dụng các Dịch vụ  của FPT Smart Cloud.
1.3. Dữ liệu cá nhân: là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
1.4. Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm:
(a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
(b) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
(c) Giới tính;
(d) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
(e) Quốc tịch;
(f) Hình ảnh của cá nhân;
(g) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
(h) Tình trạng hôn nhân;
(i) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
(j) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
(k) Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
(l) Các dữ liệu khác theo quy định pháp luật hiện hành.
1.5. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:
(a) Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;
(b) Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;
(c) Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;
(d) Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;
(e) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
(f) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;
(g) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
(h) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
(i) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
(j) Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
1.6. Bảo vệ dữ liệu cá nhân: là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.
1.7. Xử lý dữ liệu cá nhân: là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
1.8. Kênh giao dịch FPT Smart Cloud: bao gồm Kênh giao dịch điện tử FPT Smart Cloud (Hotline, Facebook, Form đăng ký trên Website ….) hoặc các Kênh giao dịch khác tùy theo từng thời kỳ do FPT Smart Cloud cung cấp cho Khách hàng.

Điều 2. Loại Dữ liệu được xử lý
2.1. FPT Smart Cloud xử lý các loại Dữ liệu cá nhân sau đây của Khách hàng:
(a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
(b) Số điện thoại
(k) Email
2.2. Các Dữ liệu cá nhân được xử lý bao gồm các dữ liệu Khách hàng cung cấp cho FPT Smart Cloud khi đăng ký sử dụng dịch vụ và cả dữ liệu phát sinh trong quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ của FPT Smart Cloud.

Điều 3. Nguyên tắc bảo mật Dữ liệu của FPT Smart Cloud
3.1. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được cam kết bảo mật tối đa theo quy định của FPT Smart Cloud và quy định của pháp luật. Việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
3.2. FPT Smart Cloud không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay chia sẻ cho bên thứ ba nào về Dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi không có sự đồng ý của Khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
3.3. Các nguyên tắc khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Mục đích xử lý
4.1. Khách hàng đồng ý cho phép FPT Smart Cloud xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng và chia sẻ kết quả xử lý dữ liệu cho các mục đích sau:
a) Hỗ trợ Khách hàng, cập nhật thông tin Khách hàng khi mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do FPT Smart Cloud hoặc đối tác của FPT Smart Cloud cung cấp.
b) Cung cấp sản phẩm, dịch vụ của FPT Smart Cloud, sản phẩm, dịch vụ FPT Smart Cloud hợp tác với đối tác cho Khách hàng.
c) Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, môi giới.
d) Nghiên cứu, phát triển các dịch vụ mới và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp cho Khách hàng.
e) Kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo.
f) Đo lường, phân tích dữ liệu nổi bộ, dánh giá và các xử lý khác để cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ mà FPT Smart Cloud cung cấp cho khách hàng.
g) Điều tra, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng.
h) Điều chỉnh, cập nhật, bảo mật và cải tiến các sản phẩm, dịch vụ, thiết bị mà FPT Smart Cloud đang cung cấp.
i) Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật thông tin của Khách hàng.
j) Thông báo cho Khách hàng về những thay đổi đối với các chính sách, khuyến mại của các sản phẩm, dịch vụ mà FPT Smart Cloud đang cung cấp.
k) Ngặn chặn và phòng chống gian lận, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác.
l) Tuân thủ luật hiện hành, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và các chính sách hiện hành khác của FPT Smart Cloud.
m) Bất kỳ mục đích nào khác dành riêng cho hoạt động vận hành của FPT Smart Cloud và theo bất kỳ mục đích nào khác mà FPT Smart Cloud thông báo cho Khách hàng, vào thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng hoặc trước khi bắt đầu xử lý liên quan hoặc theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật hiện hành cho phép.
4.2. Trường hợp cần xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các mục đích khác hoặc theo yêu cầu của Khách hàng, FPT Smart Cloud sẽ thông báo cho Khách hàng thông qua các Kênh giao dịch của FPT Smart Cloud để Khách hàng thể hiện sự đồng ý trước khi thực hiện.

Điều 5. Tổ chức được xử lý Dữ liệu cá nhân
5.1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn FPT Smart Cloud, mã số thuế 0109307938. Trụ sở chính tại Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
5.2. FPT Smart Cloud sẽ thực hiện việc chia sẻ hoặc cùng xử lý dữ liệu cá nhân với các tổ chức, cá nhân sau:
a) Tập đoàn FPT và các Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn FPT.
b) Các Công ty thành viên mà FPT Smart Cloud trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu.
c) Các nhà thầu, đại lý, đối tác, các nhà cung cấp dịch vụ vận hành của FPT Smart Cloud.
d) Các chi nhánh, đơn vị kinh doanh và các cán bộ nhân viên làm việc tại các chi nhánh, đơn vị kinh doanh, đại lý của FPT Smart Cloud.
e) Các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông trong trường hợp Khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán cước dịch vụ.
f) Các cửa hàng thương mại và nhà bán lẻ liên quan tới việc thực hiện các chương trình khuyến mại của FPT Smart Cloud.
g) Các cố vấn chuyên nghiệp của FPT Smart Cloud như kiểm toán, luật sư theo quy định của pháp luật.
h) Tòa án, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc khi được yêu cầu và pháp luật cho phép.

FPT Smart Cloud cam kết việc chia sẻ hoặc cùng xử lý dữ liệu cá nhân chỉ thực hiện trong trường hợp cần thiết để thực hiện các Mục Đích Xử Lý được nêu tại Điều 4 của Chính sách này hoặc theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân nhận được dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ phải tuân thủ theo nội dung quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan.
Mặc dù FPT Smart Cloud sẽ thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin Khách hàng được ẩn danh/mã hóa, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn rủi ro các dữ liệu này có thể bị tiết lộ trong một số trường hợp bất khả kháng.
5.3. Trong trường hợp có sự tham gia của các tổ chức xử lý dữ liệu cá nhân khác được nêu tại Điều này, Khách hàng đồng ý FPT Smart Cloud sẽ thông báo cho Khách hàng thông qua các Kênh giao dịch của FPT Smart Cloud trước khi FPT Smart Cloud thực hiện.

Điều 6. Xử lý Dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp đặc biệt
FPT Smart Cloud đảm bảo thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của pháp luật trong các trường hợp đặc biệt nêu sau:
6.1. Đoạn phim của máy quay giám sát (CCTV), trong trường hợp cụ thể, cũng có thể được sử dụng cho các muc đích sau đây:
a) cho các mục đích đảm bảo chất lượng;
b) cho mục đích an ninh công cộng và an toàn lao động;
c) phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng đáng ngờ, không phù hợp hoặc không được phép của các tiện ích, sản phẩm, dịch vụ và/hoặc cơ sở của FPT Smart Cloud;
d) phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội; và/hoặc
e) tiến hành điều tra các sự cố.
6.2. FPT Smart Cloud luôn tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em. Ngoài các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định theo pháp luật, trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, FPT Smart Cloud sẽ thực hiện xác minh tuổi của trẻ em và yêu cầu sự đồng ý của:
a) trẻ em và/hoặc
b) cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em theo quy định của pháp luật.
6.3. Bên cạnh tuân thủ theo các quy định pháp luật có liên quan khác, đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích/ người đã chết, FPT Smart Cloud sẽ phải được sự đồng ý của một trong số những người có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Lưu trữ Dữ liệu cá nhân
FPT Smart Cloud cam kết sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong trường hợp liên quan đến các mục đích được nêu trong Chính sách này. FPT Smart Cloud cũng có thể cần lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý khách trong một giai đoạn thời gian khi pháp luật hiện hành yêu cầu.

Điều 8. Quyền của Khách hàng
8.1. Khách hàng có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
8.2. Khách hàng được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
8.3. Khách hàng được quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến FPT Smart Cloud, trừ trường hợp luật có quy định khác.
8.4. Khách hàng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bằng văn bản gửi đến FPT Smart Cloud, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được Khách hàng đồng ý với FPT Smart Cloud trước khi rút lại sự đồng ý.
8.5. Khách hàng được quyền xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến FPT Smart Cloud, trừ trường hợp luật có quy định khác.
8.6. Khách hàng được quyền yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến FPT Smart Cloud, trừ trường hợp luật có quy định khác. Việc hạn chế xử lý dữ liệu sẽ được FPT Smart Cloud thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của Khách hàng, với toàn bộ Dữ liệu cá nhân mà Khách hàng yêu cầu hạn chế, trừ trường hợp luật có quy định khác.
8.7. Khách hàng được quyền yêu cầu FPT Smart Cloud cung cấp cho bản thân Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến FPT Smart Cloud, trừ trường hợp luật có quy định khác.
8.8. Khách hàng được quyền phản đối FPT Smart Cloud, Tổ chức được xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 5 Chính sách này xử lý dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến FPT Smart Cloud nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác. FPT Smart Cloud sẽ thực hiện yêu cầu của Khách hàng trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp luật có quy định khác.
8.9. Khách hàng có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
8.10. Khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường đối với thiệt hại thực tế theo quy định của pháp luật nếu FPT Smart Cloud có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
8.11. Khách hàng có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự.
8.12. Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
8.13. Phương thức thực hiện quyền: bằng văn bản gửi đến FPT Smart Cloud hoặc gọi tới số đường dây nóng 1900 638 399 hoặc gửi email theo địa chỉ [email protected] để được hướng dẫn.

Điều 9. Nghĩa vụ của Khách hàng
9.1. Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, hướng dẫn của FPT Smart Cloud liên quan đến xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
9.2. Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác Dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của FPT Smart Cloud khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của FPT Smart Cloud và khi có thay đổi về các thông tin này. FPT Smart Cloud sẽ tiến hành bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng căn cứ trên thông tin Khách hàng đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào FPT Smart Cloud sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Khách hàng. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Khách hàng chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất.
9.3. Phối hợp với FPT Smart Cloud, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến tính bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
9.4. Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình sử dụng dịch vụ của FPT Smart Cloud; thông báo kịp thời cho FPT Smart Cloud khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về Dữ liệu cá nhân của mình hoặc nghi ngờ Dữ liệu cá nhân của mình đang bị xâm phạm.
9.5. Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu, chấp thuận mà mình tạo lập, cung cấp trên môi trường mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.
9.6. Thường xuyên cập nhật các Quy định, Chính sách bảo vệ Dữ liệu cá nhân của FPT Smart Cloud trong từng thời kỳ được thông báo tới Khách hàng hoặc đăng tải trên Kênh giao dịch của FPT Smart Cloud. Thực hiện các hành động theo hướng dẫn của FPT Smart Cloud để thể hiện rõ việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với các mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân mà FPT Smart Cloud thông báo tới Khách hàng trong từng thời kỳ.
9.7. Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
9.8. Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
9.9. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Quyền của FPT Smart Cloud
10.1 Xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo đúng mục đích, phạm vi và các nội dung khác đã thỏa thuận với Khách hàng và/hoặc được Khách hàng đồng ý.
10.2 Được phép sửa đổi, bổ sung nội dung hoặc thay thế Chính sách này theo từng thời kỳ và bảo đảm Khách hàng được thông báo thông qua các Kênh giao dịch của FPT Smart Cloud trước khi áp dụng. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, thực hiện, giao kết các giao dịch với FPT Smart Cloud sau thời điểm FPT Smart Cloud thông báo được hiểu là Khách hàng chấp nhận toàn bộ các sửa đổi, bổ sung, thay thế Chính sách này của FPT Smart Cloud.
10.3 Có quyền từ chối những yêu cầu không hợp pháp của Khách hàng hoặc vì lý do hạ tầng, kĩ thuật hay công nghệ không thể đáp ứng.
10.4 Quyết định áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
10.5 Được miễn trừ mọi nghĩa vụ và trách nhiệm về các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình Xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn thất thoát dữ liệu do lỗi hệ thống, do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của FPT Smart Cloud.
10.6 Các quyền khác được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Nghĩa vụ của FPT Smart Cloud
11.1. Tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
11.2. Áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin phù hợp để tránh việc truy cập, thay đổi, sử dụng, tiết lộ trái phép dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
11.3. Thực hiện đúng theo các yêu cầu hợp pháp của Khách hàng liên quan đến Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
11.4. Bảo đảm có cơ chế cho phép Khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến Dữ liệu cá nhân của mình.
11.5. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác để giảm thiểu tối đa thiệt hại khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
11.6. Các nghĩa vụ khác được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Cách thức xử lý Dữ liệu
FPT Smart Cloud áp dụng một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Điều 13. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra
13.1 FPT Smart Cloud sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng không bị truy lục, sử dụng hoặc chia sẻ ngoài ý muốn. Tuy nhiên, không một dữ liệu nào có thể được bảo mật 100%. Do vậy, FPT Smart Cloud cam kết sẽ bảo mật một cách tối đa Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
Một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra bao gồm nhưng không giới hạn:
(a) Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Khách hàng;
(b) Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của FPT Smart Cloud, hệ thống bị hacker tấn công gây lộ lọt dữ liệu;
(c) Khách hàng tự làm lộ lọt dữ liệu cá nhân do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo; truy cập các website/tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại…
13.2 FPT Smart Cloud khuyến cáo Khách hàng bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của Khách hàng, mã OTP và không chia sẻ mật khẩu đăng nhập, mã OTP này với bất kỳ người nào khác.
13.3 Khách hàng nên bảo quản thiết bị điện tử trong quá trình sử dụng, Khách hàng nên khóa, đăng xuất, hoặc thoát khỏi tài khoản trên website hoặc Ứng dụng của FPT Smart Cloud khi không có nhu cầu sử dụng nữa.
13.4 Trong trường hợp máy chủ lưu trữ dữ liệu bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, FPT Smart Cloud sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

Điều 14. Cookies
14.1 Khi Khách hàng sử dụng hoặc truy cập các trang tin điện tử của FPT Smart Cloud, FPT Smart Cloud có thể đặt một hoặc nhiều cookie trên thiết bị của Khách hàng. “Cookie” là một tệp nhỏ được đặt trên thiết bị của Khách hàng khi Khách hàng truy cập một trang tin điện tử, nó ghi lại thông tin về thiết bị, trình duyệt của Khách hàng và trong một số trường hợp, sở thích và thói quen duyệt tin điện tử của Khách hàng. FPT Smart Cloud có thể sử dụng thông tin này để nhận diện Khách hàng khi Khách hàng quay lại các trang tin điện tử của FPT Smart Cloud, để cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa trên các trang tin điện tử của FPT Smart Cloud, để biên soạn số liệu phân tích nhằm hiểu rõ hơn về hoạt động của trang tin điện tử và để cải thiện các trang tin điện tử của FPT Smart Cloud. Khách hàng có thể sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để xóa hoặc chặn cookie trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, nếu Khách hàng quyết định không chấp nhận hoặc chặn cookie từ các trang tin điện tử của FPT Smart Cloud, Khách hàng có thể không tận dụng hết tất cả các tính năng của các trang tin điện tử của FPT Smart Cloud.
14.2 FPT Smart Cloud có thể xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng thông qua công nghệ cookie, theo các quy định của Điều khoản này. FPT Smart Cloud cũng có thể sử dụng biện pháp tiếp thị lại để phân phát quảng cáo cho những cá nhân mà FPT Smart Cloud biết trước đây đã truy cập trang tin điện tử của mình.
14.3 Trong phạm vi các bên thứ ba đã gán nội dung lên trên các trang tin điện tử của FPT Smart Cloud (ví dụ: các tính năng truyền thông xã hội), các bên thứ ba đó có thể thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng (ví dụ: dữ liệu cookie) nếu Khách hàng chọn tương tác với nội dung của bên thứ ba đó hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba.

Điều 15. Điều khoản chung
15.1. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, Chính sách này có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Khách hàng thông qua các Kênh giao dịch của FPT Smart Cloud trước khi áp dụng. Những thay đổi và thời điểm có hiệu lực sẽ được cập nhật và công bố tại các Kênh giao dịch và các kênh khác của FPT Smart Cloud. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời hạn thông báo về các nội dung sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ đồng nghĩa với việc Khách hàng đã chấp nhận các nội dung sửa đổi, bổ sung đó.
15.2. Khách hàng đã biết rõ và đồng ý bản Chính sách này cũng là Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 13 Nghị định 13/NĐ-CP/2023 và được sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ trước khi FPT Smart Cloud tiến hành Xử lý dữ liệu cá nhân. Theo đó. FPT Smart Cloud không cần thực hiện thêm bất kỳ biện pháp nào khác nằm mục đích thông báo việc Xử lý dữ liệu cá nhân cho Khách hàng.
15.3. Khách hàng cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Chính sách này. Các vấn đề chưa được quy định, các Bên thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các sửa đổi, bổ sung Chính sách này được FPT Smart Cloud thông báo cho khách hàng trong từng thời kỳ.
15.4. Chính sách này được giao kết trên cơ sở thiện chí giữa FPT Smart Cloud và Khách hàng. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, các Bên sẽ chủ động giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
15.5. Khách hàng đã đọc kỹ, hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ và đồng ý với toàn bộ nội dung của bản Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này.

Thông tin về người chịu trách nhiệm Bảo vệ dữ liệu cá nhân của FCI:

Người chịu trách nhiệm: Phạm Thế Minh

Mobile: +84 913571357

E-mail: [email protected]