Hội thảo: “Bứt tốc phát triển ứng dụng với FPT Cloud Platform As A Service”

14:00 - 16:00 10/06/2022

Thành phố Hà Nội

Giới thiệu

Nội dung sự kiện

  •  Trước bối cảnh biến động của môi trường kinh doanh, các tổ chức, doanh nghiệp không ngừng đổi mới, liên tục tối ưu mô hình hoạt động. Doanh nghiệp cần đầu tư rất nhiều nguồn lực nhân sự cùng với chi phí đầu tư hạ tầng công nghệ phù hợp để vừa xây dựng, vận hành, và phát triển ứng dụng. Do đó, Cơ sở hạ tầng mạnh mẽ để đáp ứng với sự phát triển nhanh nhóng, bảo mật dữ liệu an toàn và mô hình thanh toán linh hoạt để giảm chi phí tổng thể mà vẫn đáp ứng được nhu cầu phát triển đang là vấn đề đau đầu của doanh nghiệp.
  • Theo đó, nhiều doanh nghiệp đang tìm đến giải pháp dịch vụ nền tảng - Platform As a Service như lời giải cho bài toán lớn trên. Khi sử dụng PaaS, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi không chỉ là hạ tầng có sẵn mà còn là giúp các nhà phát triển có thể tập trung nhiều hơn vào phát triển sản phẩm mà không phải lo lắng về hạ tầng kỹ thuật.

Khách mời & Diễn giả

Ông Phan Hồng Tâm
Giám đốc Khối Công nghệ Cloud, FPT Smart Cloud
Ông Nguyễn Trung Kiên
Giám đốc Khối Công nghệ thông tin, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)
Ông Lê trung Hiếu
Giám đốc sản phẩm FPT.eContract, FPT Information System.
Ông Lã Hồng Nguyên
Kiến trúc sư giải pháp công nghệ Cloud, FPT Smart Cloud
Ông Phan Hồng Tâm
Giám đốc Khối Công nghệ Cloud, FPT Smart Cloud
Ông Nguyễn Trung Kiên
Giám đốc Khối Công nghệ thông tin, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)
Ông Lê trung Hiếu
Giám đốc sản phẩm FPT.eContract, FPT Information System.
Ông Lã Hồng Nguyên
Kiến trúc sư giải pháp công nghệ Cloud, FPT Smart Cloud

Lịch chương trình

Thời gian
Chủ đề
Khách mời & Diễn giả
14:00 - 14:10
Khai mạc sự kiện

Ông Phan Hồng Tâm

Giám đốc Khối Công nghệ Cloud, FPT Smart Cloud
14:10 - 14:30
Xu hướng và thực tiễn ứng dụng PaaS trong phát triển ứng dụng​

Ông Nguyễn Trung Kiên

Giám đốc Khối Công nghệ thông tin, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)
14:30 - 14:50
Câu chuyện thành công: PaaS giúp doanh nghiệp bứt phá trong việc phát triển ứng dụng

Ông Lê trung Hiếu

Giám đốc sản phẩm FPT.eContract, FPT Information System.
14:50 - 15:10
Tăng tốc phát triển ứng dụng với Dịch vụ FPT Cloud PaaS

Ông Lã Hồng Nguyên

Kiến trúc sư giải pháp công nghệ Cloud, FPT Smart Cloud
15:10
Trải nghiệm thực tế công nghệ của FPT Cloud

Ông Lã Hồng Nguyên

Kiến trúc sư giải pháp công nghệ Cloud, FPT Smart Cloud
15:30 - 16:00
Q&A

Hình ảnh