Microsoft 365 Business

Tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp
FPT Cloud Server là dịch vụ cung cấp hệ thống máy chủ ảo an toàn, tin cậy được thiết kế tập trung cho khả năng mở rộng dễ dàng. Người dùng có thể dễ dàng tạo, cấu hình compute instance với số lượng thao tác đơn giản nhất. Cung cấp khả năng điều khiển hệ thống tính toán trên giao diện WEB, CLI và API. FPT Elastic Compute cho phép lựa chọn cấu hình từng thành phần compute bao gồm: processor, storage, networking, hệ điều hành và phương thức tính cước.

Lợi thế sản phẩm

Tự động mở rộng
Tự động mở rộng instance theo khối lượng công việc, nhu cầu sử dụng khi sử dụng dịch vụ cloud compute.
Hoạt động realtime 99,99%
Dịch vụ cho thuê máy chủ ảo của FPT Cloud cam kết sự ổn định với thời gian sẵn sàng hoạt động lên đến 99,99%.
An toàn – Bảo mật
Dịch vụ cho thuê máy chủ ảo của FPT Cloud cam kết sự ổn định với thời gian sẵn sàng hoạt động lên đến 99,99%.
Tích hợp load balancing
Tính năng Load balancing của máy chủ ảo cho phép triển khai chia tải hệ thống, nâng cao hiệu suất, tính sẵn sàng và khả năng mở rộng của hệ thống.

Các tình huống ứng dụng

Câu chuyện thành công

Tiên phong số hóa ngành dược phẩm với công nghệ đột phá
Ứng dụng công nghệ trong chăm sóc khách hàng tự động
Duy trì dịch vụ khách hàng trong bối cảnh Covid-19 bằng Trợ lý Ảo Tổng đài

Đăng ký trải nghiệm dịch vụ

Đăng ký để nhận thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi FPT Cloud