Hội thảo “Ứng dụng công nghệ trong Triển khai BCTC Hợp nhất: Thực tiễn & Giải pháp” FPT CFS

14:30 23/06/2023

Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Nội dung sự kiện

Khách mời & Diễn giả

Ông Nguyễn Thế Phương
CFO, Phó Tổng Giám Đốc, Tập Đoàn FPT
Ông Lê Hồng Việt
Tổng Giám Đốc, FPT Smart Cloud
Ông Hoàng Hữu Chiến
Kế Toán Trưởng, Tập Đoàn FPT
Ông Nguyễn Thế Phương
CFO, Phó Tổng Giám Đốc, Tập Đoàn FPT
Ông Lê Hồng Việt
Tổng Giám Đốc, FPT Smart Cloud
Ông Hoàng Hữu Chiến
Kế Toán Trưởng, Tập Đoàn FPT

Lịch chương trình

Thời gian
Chủ đề
Khách mời & Diễn giả
14:30 - 15:00
Triển lãm công nghệ FPT

15:00 - 15:10
Phát biểu khai mạc Hội thảo

Ông Nguyễn Thế Phương

CFO, Phó Tổng Giám Đốc, Tập Đoàn FPT
15:15 - 15:30
Xu hướng quản trị dữ liệu tài chính - kế toán trong doanh nghiệp

Ông Lê Hồng Việt

Tổng Giám Đốc, FPT Smart Cloud
15:30 - 16:30
Giải pháp toàn diện cho hợp nhất báo cáo tài chính - FPT CFS

Ông Hoàng Hữu Chiến

Kế Toán Trưởng, Tập Đoàn FPT
16:30 - 17:30
Thảo luận: Những lưu ý & giải đáp thắc mắc khi lập BCTC hợp nhất

Hình ảnh

Đăng ký tham dự