Tối ưu hóa Quản lý định danh và Phân quyền truy cập (IAM) trong Bảo mật đám mây

Tối ưu hóa Quản lý định danh và Phân quyền truy cập (IAM) trong Bảo mật đám mây

Tác giả: admin@
14:41 15/05/2024

Quản lý định danh và Phân quyền truy cập (Identity and Access Management – IAM) là một yếu tố quan trọng trong bảo mật đám mây, tuy nhiên các doanh nghiệp thường gặp khó khăn để triển khai giải pháp này một cách hiệu quả.

Để áp dụng tối ưu giải pháp IAM vào nền tảng điện toán đám mây, doanh nghiệp cần hiểu được các thách thức của tính năng này và trang bị những kiến thức, kỹ năng để sử dụng chúng một cách hiệu quả. Bài viết này chia sẻ về một số thách thức khi triển khai IAM trong nền tảng điện toán đám mây và những giải pháp triển khai IAM tối ưu cho doanh nghiệp.

vernachlaessigte cloud security 4edd193b

Thách thức 1: Quản lý định danh trên nền tảng đa đám mây 

Ứng dụng nền tảng đa đám mây – Multi Cloud đang dần trở thành xu hướng trong các doanh nghiệp, đi cùng với đó là những khó khăn trong việc quản lý định danh của người dùng trên toàn bộ hệ thống. Việc này đòi hỏi một giải pháp IAM có thể hỗ trợ nền tảng đa đám mây và chỉ cung cấp duy nhất một nguồn thông tin nhận dạng. Một giải pháp IAM thống nhất sẽ cho phép các doanh nghiệp quản lý định danh hiệu quả, kiểm soát quyền truy cập và tăng cường các chính sách bảo mật trên toàn hệ thống.  

Một ví dụ điển hình đó là việc sử dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ Software as a Service (SaaS). Việc tạo danh tính cục bộ cho từng mô hình SaaS khiến việc kiểm soát người dùng truy cập trở nên khó khăn, như không thể kiểm soát những người đã rời đi và họ vẫn sẽ có khả năng truy cập vào dữ liệu. 

Thách thức 2: Các mối đe dọa về bảo mật trong dịch vụ cloud-based 

Ngày nay, nhiều doanh nghiệp đang dần chuyển hướng tới các dịch vụ cung cấp điện toán cloud-based (lưu trữ trên đám mây). Tuy nhiên, dịch vụ cloud-based cũng sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa có phạm vi rộng và ảnh hưởng đến quá trình vận hành doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp chuyển sang sử dụng các dịch vụ cloud-based nhằm cải thiện về mặt kinh doanh và hiệu suất, nhưng đồng thời cũng cần phải có các biện pháp theo dõi và kiểm tra để có thể kịp thời xử lý các mối đe dọa về bảo mật. 

Thách thức 3: Đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn

Doanh nghiệp cần lưu ý đến việc tuân thủ các quy định và chứng chỉ khác nhau, chẳng hạn như GDPR, PCI DSS và HIPAA, những yếu tố này sẽ có nhiều tác động đến chiến lược IAM. Giải pháp IAM phải có khả năng thực thi các tiêu chuẩn đề ra nhằm đảm bảo dữ liệu nhạy cảm được bảo vệ và doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ.  

Ví dụ: GDPR yêu cầu phải được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trước khi cho người khác quyền đăng nhập, chỉnh sửa, xóa hay di chuyển dữ liệu. Giải pháp IAM phải có khả năng hỗ trợ các yêu cầu này và cung cấp báo cáo để chứng minh sự tuân thủ. 

Thách thức 4: Quản lý danh tính cho các thực thể không phải con người

Các giải pháp IAM phải có khả năng quản lý định danh cho các thực thể không phải con người như các ứng dụng, dịch vụ và giao diện lập trình ứng dụng (API). Các thực thể này cần phải được xác thực và ủy quyền cho nhau để được truy cập vào tài nguyên đám mây. Tuy nhiên, các giải pháp IAM truyền thống dựa vào mật khẩu và mã thông báo có thể không phù hợp với những trường hợp này vì chúng vẫn tiềm ẩn rủi ro bảo mật.  

65fb17f54b0e270303895131 cyber threat intel your secret weapon

Những biện pháp triển khai tối ưu IAM trong đám mây 

Các doanh nghiệp nên triển khai các biện pháp này nhằm tối ưu hóa khả năng của IAM trong môi trường đám mây. Một số các biện pháp bao gồm:  

  • Áp dụng mô hình bảo mật Zero Trust, yêu cầu tất cả người dùng dù trong hay ngoài doanh nghiệp, phải được xác thực mới có quyền truy cập. Việc này giúp ngăn chặn truy cập trái phép và làm giảm các cuộc tấn công trong môi trường đám mây. 
  • Triển khai mô hình Federated Identity Management (FIM), cho phép người dùng sử dụng một danh tính duy nhất để truy cập vào nền tảng đa đám mây. Việc này giúp trải nghiệm của người dùng được đơn giản hóa và giảm thiểu chi phí quản lý cho doanh nghiệp. 
  • Sử dụng giải pháp Cloud Native, được thiết kế để xây dựng và vận hành các ứng dụng khai thác ưu điểm của mô hình điện toán đám mây. Dịch vụ này có thể cung cấp khả năng mở rộng linh hoạt, tính tuân thủ và kiểm soát các ứng dụng trong môi trường đám mây.  
  • Tự động hóa các quy trình IAM, chẳng hạn như việc quản lý, kiểm tra và báo cáo quyền truy cập vào tài nguyên trên đám mây. Việc này có thể giảm thiểu thiệt hại do yếu tố con người (human error), nâng cao hiệu quả và tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.  
  • Giám sát và xem xét các hoạt động IAM, đây là quá trình giám sát và theo dõi hoạt động của người dùng trong ứng dụng để đảm bảo tuân thủ các chính sách bảo mật. Điều này có thể giúp doanh nghiệp phát hiện và ứng phó kịp thời với các vi phạm và nguy cơ bị tấn công, giảm thiểu rủi ro và tổn thất.  

Bằng cách hiểu rõ những thách thức và lựa chọn các biện pháp tối ưu hóa IAM hợp lý, doanh nghiệp có thể phát huy tối đa khả năng của giải pháp này và tăng cường bảo mật cho hệ thống điện toán đám mây của mình. 

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ bảo mật của FPT Cloud 

Nguồn: https://medium.com/@tsampatht1/iam-in-the-cloud-navigating-the-challenges-of-identity-management-in-cloud-environments-9bbded479f3a 

Tối ưu hóa Quản lý định danh và Phân quyền truy cập (IAM) trong Bảo mật đám mây