Tài liệu

Thông tin, tài liệu, video hướng dẫn giúp khách hàng dễ dàng xây dựng và sử dụng các sản phẩm trên nền tảng điện toán đám mây FPT Cloud.

Tìm hiểu thêm
Network
Giới thiệu chung

Tổng quan các thông tin về nền tảng lưu trữ đám mây FPT Cloud, thông tin đặc tả sản phẩm, chính sách sử dụng.

Tìm hiểu thêm
Flatform Overview
Thông tin tài khoản

Cung cấp thông tin về cách khởi tạo và quản lý tài khoản sử dụng FPT ID.

Tìm hiểu thêm
Products 2
White paper

Danh sách các white paper của FPT Smart Cloud

Tìm hiểu thêm
Security
Video hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng điện toán đám mây, cách lưu dữ liệu trên đám mây và hơn thế nữa.

Tìm hiểu thêm
Support
Tính năng cập nhật

Cập nhật thông tin chi tiết những tính năng mới nhất được phát triển trên nền tảng FPT Cloud.

Tìm hiểu thêm

TRẢI NGHIỆM FPT CLOUD NGAY BÂY GIỜ

Tạo, quản lý tài khoản và khám phá các tài liệu hướng dẫn sử dụng công nghệ điện toán đám mây trên FPT Cloud.

Đăng ký ngay