PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ VÀ TRIỂN KHAI KUBERNETES HIỆU QUẢ

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ VÀ TRIỂN KHAI KUBERNETES HIỆU QUẢ

Trước bối cảnh biến động của môi trường kinh doanh, các tổ chức, doanh nghiệp không ngừng đổi mới, liên tục tối ưu mô hình hoạt động. Doanh nghiệp cần đầu tư rất nhiều nguồn lực nhân sự cùng với chi phí đầu tư hạ tầng công nghệ phù hợp để vừa xây dựng, vận hành, và phát triển ứng dụng.

Nhiều doanh nghiệp đang có xu hướng chuyển dịch phát triển ứng dụng với công nghệ Kubernetes. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể quản lý và triển khai ứng dụng với Kubernetes hiệu quả. 

Bộ tài liệu này là sự kết hợp từ các tài liệu của Gartner, IDC, Forester, và VMware cùng những thông tin từ các chuyên gia của FPT Cloud, để đưa cho doanh nghiệp cái nhìn tổng quan về các thách thức và cách thức cho doanh nghiệp để triển khai Kubernetes hiệu quả nhất, bao gồm: 

  • Sự phức tạp từ nền tảng của Multi-cloud và hybrid-cloud
  • Chi phí và tài nguyên cho các phần mềm cũ
  • Tính bảo mật và an toàn thông tin khi triển khai Kubernetes
  • Bài toán nhân lực chuyên môn cao