img-mb

FPT Message Bus for RabbitMQ

Hệ thông trao đổi dữ liệu thời gian thực giữa các ứng dụng khác nhau nhanh chóng và hiệu quả
FPT Message Bus for RabbitMQ là hệ thống hỗ trợ trao đổi dữ liệu theo thời gian thực giữa các ứng dụng khác nhau. Các doanh nghiệp có nhiều ứng dụng thực hiện các chức năng khác nhau bằng cách sử dụng các mô hình dữ liệu, giao thức và hạn chế bảo mật đa dạng. FPT Message Bus for RabbitMQ giúp tích hợp ứng dụng dễ dàng hơn bằng cách thực hiện các thao tác như chuyển đổi dữ liệu, chuyển đổi giao thức, định tuyến thông điệp. FPT Message Bus for RabbitMQ giúp chuẩn hóa và đơn giản hóa việc giao tiếp, truyền thông điệp và tích hợp giữa các dịch vụ trên toàn tổ chức.
overview

Lợi thế sản phẩm

Tăng cường khả năng hiển thị và kiểm soát

Tăng cường khả năng hiển thị và kiểm soát

Với FPT Message Bus for RabbitMQ, các tổ chức có thể giám sát luồng dữ liệu và dịch vụ trên các ứng dụng khác nhau, cũng như nhanh chóng xác định và giải quyết mọi vấn đề có thể phát sinh.

Hỗ trợ giao thức đa dạng

Hỗ trợ giao thức đa dạng

Hỗ trợ nhiều giao thức gửi và nhận thông điệp, bao gồm AMQP (Advanced Message Queuing Protocol), MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), STOMP (Simple Text Oriented Messaging Protocol).
Phát triển ứng dụng nhanh hơn

Phát triển ứng dụng nhanh hơn

Doanh nghiệp xây dựng ứng dụng nhanh hơn bằng cách sử dụng các dịch vụ giao tiếp được dựng sẵn. Doanh nghiệp cũng có giảm chi phí chung và chi phí vận hành, đồng thời cải thiện hiệu quả tổng thể. FPT Message Bus for RabbitMQ cũng có thể hỗ trợ thời gian đưa ra thị trường nhanh hơn và giảm chi phí phát triển.

Độ tin cậy cao và độ trễ thấp

Độ tin cậy cao và độ trễ thấp

FPT Message Bus for RabbitMQ được thiết kế để đảm bảo sự đáng tin cậy và sự chậm trễ thấp trong việc truyền tải thông điệp giữa các ứng dụng. Nó giúp bạn tránh sự cố và đảm bảo rằng thông điệp được gửi và nhận một cách nhanh chóng.

Đăng ký trải nghiệm dịch vụ

Đăng ký để nhận thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi FPT Cloud

Đăng ký ngay
Liên hệ bộ phận kinh doanh
Liên hệ bộ phận kinh doanh
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về dịch vụ và giải pháp lý tưởng dành cho doanh nghiệp của bạn.
Hỗ trợ khách hàng
Hỗ trợ khách hàng
Trung tâm hỗ trợ khách hàng giúp giải đáp mọi thắc mắc về dịch vụ và giải pháp của FPT Cloud.