FPT Object Storage

Lưu trữ không giới hạn, an toàn, đảm bảo về hiệu năng cũng như nhu cầu truy xuất dữ liệu cao và liên tục.

Trải nghiệm FPT Cloud
2 FPT Object Storage Service_anh sp

Dịch vụ hỗ trợ giao thức tương đương với S3 (Simple Storage Service), được ứng dụng trong rất nhiều trường hợp như chứa dữ liệu ảnh, media, trang web, ứng dụng di động, dữ liệu backup, dữ liệu IOT, lưu trữ lịch sử. Dịch vụ được cung cấp trên 2 khu vực (HN-HCM) với khả năng tự động đồng bộ các bucket với nhau.

FPT Cloud Set Icons 1
Lưu trữ không giới hạn

Khách hàng sử dụng và mở rộng không giới hạn dung lượng theo nhu cầu.

FPT Cloud Set Icons 1
Quản lý truy cập chặt chẽ

An toàn với phân quyền truy cập, giám sát lưu lượng truy cập dữ liệu.

FPT Cloud Set Icons 1
Nhiều phiên bản lưu trữ

Lưu nhiều phiên bản của cùng một object, cho phép khôi phục lại phiên bản cũ khi có sai sót.

FPT Cloud Set Icons 1
Đảm bảo an toàn dữ liệu

Mã hóa dữ liệu khi truyền với giao thức SSL, phân quyền truy cập dữ liệu.

FPT Cloud Set Icons 1
Tương thích với protocol S3

Sử dụng được hầu hết S3 Client tools, aws sdk, s3cmd…

2 FPT Object Storage Service_Lợi ích 1

Sử dụng không giới hạn

Khả năng mở rộng, tính sẵn sàng, độ bền dữ liệu cao.

2 FPT Object Storage Service_Lợi ích 2

Quản lý, truy cập dễ dàng

Truy cập bất kỳ nơi nào khi có kết nối internet, quản lý dễ dàng trên giao diện portal.

2 FPT Object Storage Service_Lợi ích 3 03

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí với tùy chọn chỉ trả phí cho phần dung lượng, tài nguyên thực tế sử dụng.

2 FPT Object Storage Service_Lợi ích 3 04

An toàn dữ liệu

Các tính năng mã hóa đường truyền, phân quyền truy cập giúp quản lý và đảm bảo an toàn dữ liệu.

detail product

Chính sách giá linh hoạt

Dùng theo nhu cầu – Trả theo dung lượng (Pay-as-you-go) hoặc theo các gói cố định (Flat pricing), dễ dàng, đa dạng để chọn lựa và sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Trải nghiệm FPT Cloud

1

Tạo tài khoản, trải nghiệm ngay các sản phẩm
Liên hệ >

2

Xem tài liệu chi tiết, hướng dẫn sử dụng sản phẩm
Tài liệu >