Giải pháp đám mây toàn diện cho doanh nghiệp

Dịch vụ Điện toán đám mây tốt nhất với thiết kế chuyên biệt từ FPT Cloud và các đối tác toàn cầu giúp đơn giản hóa các tác vụ, đáp ứng những yêu cầu đa dạng trong hành trình Chuyển đổi số của doanh nghiệp.

By Use Case

Backup and Restore
Business Applications
Web & Mobile

By Industry

Tài chính
Y tế & Sức khỏe
Vận tải
Thương mại điện tử
Kinh doanh sản xuất

Câu chuyện thành công

Tiên phong số hóa ngành dược phẩm với công nghệ đột phá
Ứng dụng công nghệ trong chăm sóc khách hàng tự động
Duy trì dịch vụ khách hàng trong bối cảnh Covid-19 bằng Trợ lý Ảo Tổng đài