Triển khai ứng dụng nhanh chóng trên Kubernetes với FPT DevOps Service

Triển khai ứng dụng nhanh chóng trên Kubernetes với FPT DevOps Service

Tác giả: [email protected]
14:26 02/11/2023

FPT Smart Cloud chính thức ra mắt dịch vụ FPT DevOps Service trên giao diện FPT Cloud. Với dịch vụ này, khách hàng có thể sử dụng ArgoCD phục vụ việc deploy ứng dụng trên nền tảng kubernetes. Bên cạnh đó, người dùng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác quản lý người dùng, thực hiện một số cấu hình liên quan tới cụm ArgoCD cluster thông qua giao diện mà nhóm phát triển sản phẩm đã tích hợp.

CÁC CHỨC NĂNG RELEASE:

1. Tạo mới ArgoCD instance

Người dùng có thể tạo một ArgoCD instance theo cấu hình mong muốn (tên cluster; version ArgoCD – hỗ trợ 3 version v2.8.1, v2.8.2, v2.8.3)

CICD Pipeline
2. List ArgoCD instance

Người dùng có thể xem tất cả các cluster đã tạo trên vpc của người dùng (thông tin bao gồm instane name, version, descriptions, status, createAt, Actions ( delete)

CI CD Pipeline 2
3. Xem thông tin chi tiết ArgoCD instance

Người dùng có thể xem thông tin chi tiết ArgoCD instance đã tạo bao gồm các thông tin : tên instance, version cài đặt, link đăng nhập vào argocd instance, username/password (admin) để đăng nhập.

CICD Pipeline 3
4. Upgrade version ArgoCD instance

Người dùng có thể thực hiện upgrade version của argocd lên version mong muốn với các version do FPT Cloud hỗ trợ.

CICD Pipeline 4
5. Add cluster và quản lý cluster trên ArgoCD instance

Hệ thống cho phép người dùng thực hiện một số thao tác:

  • Add cluster tới ArgoCD instance phục vụ deploy ứng dụng
CICD pipeline 5
  • Xem danh sách cluster được add tới ArgoCD: bao gồm Name, api url, status, time connect, actions
CICD pipeline 6
  • Xoá cluster đã thêm
CICD pipeline 7
5. Quản lý cấu hình của ArgoCD instance

Hệ thống cho phép người dùng thực hiện thay đổi một số cấu hình đối với ArgoCD instance bao gồm:

  • Thực hiện cấu hình thông tin webhook qua portal (webhook gitlab, github, bitbucket, bitbucket server, gogs)
CICD Pipeline 13
  • Tạo một webhook tới ArgoCD instance:
CICD Pipeline 14
  • Sau khi tạo xong có thể xem thông tin webhook đã tạo, copy secret data, edit secret và xoá webhook secret:Sau khi tạo xong có thể xem thông tin webhook đã tạo, copy secret data, edit secret và xoá webhook secret:
CICD Pipeline 8

Thực hiện cấu hình build options đối với kustomize (thêm mới hoặc update build options đã được cấu hình)

CICD Pipeline 9

Thực hiện cấu hình cấu hình rbac policy( thêm mới rbac policy hoặc update thông tin đã được cấu hình)

CICD Pipeline 10
7. Quản lý người dùng trên ArgoCD instance

Hệ thống cho phép người dùng thực hiện một số chức năng quản lý người dùng trên ArgoCD instance bao gồm:

  • Thực hiện thêm mới một account của ArgoCD instance:
CICD Pipeline 11

Xem danh sách account được tạo, cho phép edit thông tin liên quan đến người dùng( enable/disable, change capability, change password)

CICD Pipeline 12
8. Xoá ArgoCD instance

Cho phép người dùng xoá argocd instance khi không sử dụng:

CICD Pipeline 15

Tìm hiểu thêm về dịch vụ FPT DevOps Service tại đây

Triển khai ứng dụng nhanh chóng trên Kubernetes với FPT DevOps Service