Tính năng thông báo khi gần hết dung lượng lưu trữ mới trên FPT Object Storage

Tính năng thông báo khi gần hết dung lượng lưu trữ mới trên FPT Object Storage

Tác giả: [email protected]
15:53 04/10/2023

FPT Object Storage cập nhật những tính năng quản lý cho phép người dung chủ động xem dung lượng đã sử dụng và còn lại ngay tại Unify Portal

Picture2

Đồng thời, FPT Object Storage tích hợp cùng FPT Cloud Guard cho phép người dùng thiết lập tự động cảnh báo khi mức sử dụng vượt ngưỡng với 2 loại Metric bao gồm

+ Object Storage Usage (%)

+ Object Storage Usage (GB)

Picture3

Cảnh báo sẽ được gửi tới khách hàng thông qua các kênh gồm:

+ Email

Picture4

+ Telegram

Picture5

+ Slack

Picture6

Với bản cập nhật mới này người dùng có thể chủ động nắm bắt được mức sử dụng, xử lý kịp thời khi mức sử dụng tăng quá cao, tránh ảnh hưởng đến các dịch vụ đang vận hành trên FPT Cloud. 
 
Xem hướng dẫn sử dụng tại đây: https://fptcloud.com/documents/cloud-guard/?doc=khoi-tao-canh-bao-object-storage 

Tính năng thông báo khi gần hết dung lượng lưu trữ mới trên FPT Object Storage