Triển khai và quản lý ứng dụng trên Kubernetes nhanh chóng với dịch vụ FPT App Catalog

Triển khai và quản lý ứng dụng trên Kubernetes nhanh chóng với dịch vụ FPT App Catalog

Tác giả: [email protected]
11:05 01/12/2023

FPT Smart Cloud chính thức ra mắt dịch vụ App Catalog trên giao diện portal. Với dịch vụ này, khách hàng có thể sử dụng App Catalog phục vụ việc deploy ứng dụng trên nền tảng kubernetes. Bên cạnh đó, người dùng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác quản lý release, thực hiện một số cấu hình liên quan tới cụm Kubernetes cluster thông qua giao diện mà nhóm phát triển sản phẩm đã tích hợp.

CÁC CHỨC NĂNG RELEASE:

Tạo mới App Catalog instance

User có thể tạo một App Catalog instance

App1

List App Catalog instance

User có thể xem tất cả các instance đã tạo trên vpc của người dùng (thông tin bao gồm id, name,  status, create At, Actions ( delete)

App2

Kết nối Kubernetes cluster và quản lý cluster trên App Catalog

Hệ thống cho phép user thực hiện một số thao tác:

  • Connect cluster: App Catalog kết nối đến Kubernetes cluster phục vụ deploy ứng dụng
App3
  • Xem danh sách Kubernetes cluster được kết nối tới App Catalog: bao gồm Cluster name, Create at, Actions
App4
  • Disconnect cluster: ngắt kết nối Kubernetes cluster qua giao diện Portal
App5

Quản lý App Catalog

App Catalog cho phép user quản lý ứng dụng theo repository. FPT Cloud hỗ trợ deploy các ứng dụng thuộc repository của bitnami, và chart do FPT Cloud quản lý

App6

Quản lý các ứng dụng đã được deploy đến Kubernetes cluster

App Catalog hỗ trợ quản lý các ứng dụng đã được deploy tới Kubernetes Cluster. Tại đây khách hàng có thể thực hiện tìm kiếm ứng dụng theo Kubernetes cluster. Xem chi tiết deploy, reconfig, rollback hoặc uninstall ứng dụng

App7

Xoá App Catalog instance

Cho phép user xoá App Catalog instance khi không sử dụng:

App8

Triển khai và quản lý ứng dụng trên Kubernetes nhanh chóng với dịch vụ FPT App Catalog