FPT Smart Cloud chuyển đổi email domain mới @fpt.com

FPT Smart Cloud chuyển đổi email domain mới @fpt.com

Tác giả: [email protected]
16:47 08/05/2023

MicrosoftTeams image 118

FPT Smart Cloud thông báo kể từ ngày 1/5/2023 đến ngày 13/9/2023, chúng tôi tiến hành chuyển đổi email domain từ @fpt.com.vn sang @fpt.com.

Trong quá trình chuyển đổi, các hoạt động liên quan đến email domain @fpt.com.vn vẫn được duy trì, Quý Khách hàng sẽ nhận email từ cả hai email domain.

Kể từ ngày 13/9/2023, FPT Smart Cloud chính thức sử dụng duy nhất email domain @fpt.com. Thông tin gửi tới email @fpt.com.vn sẽ được tự động chuyển tiếp tới email domain mới.

FPT Smart Cloud trân trọng thông báo và cảm ơn sự thông cảm của Quý Khách hàng.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, Quý Khách vui lòng liên hệ hotline: 1900 63 83 99.

Trân trọng,

FPT Smart Cloud.


Please be informed that from  May 1, 2023, to September 13, 2023, FPT Smart Cloud will change our email domain from @fpt.com.vn to @fpt.com. 

During this transition phase, activities related to @fpt.com.vn will still be guaranteed, and you will receive emails from both domains.

From September 13, 2023, FPT Smart Cloud will officially use only one email domain named @fpt.com. Exchanges sent to @fpt.com.vn will be automatically transferred to this new domain.

If you have further inquiries, please contact hotline at 1900 63 83 99.

On behalf of FPT Smart Cloud.

Thank you!

FPT Smart Cloud chuyển đổi email domain mới @fpt.com