Giờ đây dịch vụ FPT Kubernetes Managed Service đã hỗ trợ trên môi trường VMware

Giờ đây dịch vụ FPT Kubernetes Managed Service đã hỗ trợ trên môi trường VMware

Tác giả: [email protected]
14:22 02/03/2023

FPT Kubernetes Managed Service trước đây chỉ mới hỗ trợ trên môi trường Openstack thì giờ đây đã có thể hỗ trợ trên môi trường VMware. Với việc cập nhật tính năng mới này, những người dùng đang sử dụng kubernetes trên môi trường VMware sẽ có thể giảm thiểu được thời gian quản lý tài nguyên hơn và tập trung nhiều hơn về phát triển sản phẩm và vận hành hạ tầng hỗ trợ.

Trong bản cập nhật mới lần này, FPT Kubernetes Managed Service hỗ trợ những tính năng như:

create, delete, view, list, edit cluster (add/remove/update worker pools, scale worker pool manually/automatically, upgrade version cluster),

support block storage (Read/Write Once),

service type Load Balancer.

  • Create cluster: người dùng có thể tạo cluster theo cấu hình mong muốn (tên cluster; network sử dụng cho các worker nodes; version cluster; loại Load Balancer muốn sử dụng cho API Server của cluster và các service load balancer khác; số lượng các worker pool và cấu hình đi kèm như kích cỡ VM, container runtime, loại ổ đĩa lưu trữ dữ liệu cho worker và kích cỡ của nó, số lượng worker nodes min và max của worker pool để hỗ trợ cluster-autoscale).

Picture2 1

  • List cluster: người dùng có thể xem tất cả các cluster đã tạo trên tenant của họ.

Picture3 1

  • View cluster: người dùng có thể xem thông tin cấu hình chi tiết của cluster đã tạo bao gồm nhiều thông tin như: tên cluster, version Kubernetes, CIDR network cho các worker nodes, trạng thái hiện tại của cluster, download file kubeconfig để truy cập giao diện dòng lệnh, download ssh key để truy cập vào worker node thông qua IP public gắn vào worker node, …

Picture4

  • Edit cluster: người dùng có thể nâng cấp version Kubernetes, thêm, xóa, chỉnh sửa cấu hình của worker pools.

Picture5

  • Delete cluster: người dùng có thể xóa cluster khi không còn nhu cầu sử dụng.

Picture6

  • Cluster-autoscale: sản phẩm M-FKE hỗ trợ User quản lý và triển khai ứng dụng theo các worker pools và hỗ trợ auto scale cluster theo các worker pools đó.
  • Block Storage: Hỗ trợ storage dạng block, cho phép User có thể tạo PVC dạng bock Read/Write Once để lưu trữ dữ liệu trên Kubernetes.
  • Load Balancer: Hỗ trợ User tạo service dạng Load Balancer sử dụng Load Balancer được cung cấp trên hạ tầng FPT Cloud với nhiều cấu hình khác nhau, phục vụ cho mục đích cân bằng tải ứng dụng và có thể cho phép truy cập qua địa chỉ IP public hoặc domain đi kèm địa chỉ IP public đó.

 

 

Giờ đây dịch vụ FPT Kubernetes Managed Service đã hỗ trợ trên môi trường VMware