FPT Database Engine

Dịch vụ điện toán đám mây cung cấp cơ sở dữ liệu (SQL/ noSQL) an toàn, bảo mật, ổn định, hiệu quả cho khách hàng.

Trải nghiệm FPT Cloud
FPT Database Engine

FPT Database Engine là dịch vụ điện toán đám mây cung cấp chức năng về cơ sở dữ liệu cho người dùng. Nền tảng Database Engine sẽ mang đến những quy trình tự động để bạn có thể triển khai, giám sát, sao lưu, khôi phục, mở rộng và bảo mật cơ sở dữ liệu của mình.

FPT Cloud Set Icons 1
Dễ dàng triển khai

Tự động hóa việc triển khai, cấu hình database. Đồng thời, tích hợp giám sát, cảnh báo sự cố.

FPT Cloud Set Icons 1
Hiệu năng cao

Tích hợp chặt chẽ với cơ sở hạ tầng, đảm bảo hiệu năng của cơ sở dữ liệu.

FPT Cloud Set Icons 1
Tính sẵn sàng cao

Quản lí việc khôi phục và sao lưu dữ liệu theo từng thời điểm; tự động chuyển dữ liệu khi có sự cố.

FPT Cloud Set Icons 1
Mở rộng linh hoạt

Tạo mới, tăng hoặc giảm tài nguyên nhanh chóng (tính theo phút). Mở rộng tài nguyên (hot-add) mà không ảnh hưởng đến hoạt động của CSDL.

9 FPT Database Engine_loi ich 1

Hạ tầng sẵn sàng mở rộng

Phát triển, triển khai, mở rộng ứng dụng mà không cần quan tâm đến vấn đề về cơ sở hạ tầng.

9 FPT Database Engine_loi ich 2

Tối ưu nguồn lực quản trị

Database Engine sẽ hỗ trợ giảm thiểu nguồn lực sử dụng cho việc quản trị hệ thống và quản lý cấu hình.

9 FPT Database Engine_loi ich 3

Tăng hiệu quả kinh doanh

Cung cấp cơ sở dữ liệu mới một cách nhanh chóng, tự động hóa quy trình quản trị, giúp tăng tốc độ phát triển và thử nghiệm ứng dụng.

9 FPT Database Engine_loi ich 4

Khả năng mở rộng linh hoạt

FPT Database Engine sở hữu khả năng dễ dàng mở rộng hoặc thu hẹp quy mô (scale-in/scale-out), đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng doanh nghiệp.

detail product

Chính sách giá linh hoạt

Dùng theo nhu cầu – Trả theo dung lượng (Pay-as-you-go) hoặc theo các gói cố định (Flat pricing), dễ dàng, đa dạng để chọn lựa và sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Trải nghiệm FPT Cloud

1

Tạo tài khoản, trải nghiệm ngay các sản phẩm
Liên hệ >

2

Xem tài liệu chi tiết, hướng dẫn sử dụng sản phẩm
Tài liệu >