FPT Backup Native hỗ trợ thanh toán Pay-as-you-go trong phiên bản cập nhật 1.1.5

FPT Backup Native hỗ trợ thanh toán Pay-as-you-go trong phiên bản cập nhật 1.1.5

Tác giả: [email protected]
15:37 04/10/2023

FPT Backup Native hỗ trợ tự động sao lưu, nhân bản một phần hoặc toàn bộ hệ thống máy chủ doanh nghiệp lên hạ tầng điện toán đám mây của FPT Cloud, đảm bảo dự phòng cho việc vận hành khi hệ thống chính gặp lỗi hoặc sự cố không mong muốn.

Với phiên bản 1.1.5 mới, FPT Backup Native sẽ có 1 số tính năng mới:

- Hỗ trợ khách hàng sử dụng phương thức thanh toán Pay as you go.

- Chuẩn hóa lại các thông báo trả ra từ hệ thống, tối ưu trải nghiệm người dùng.

- Bổ sung thêm tính năng xem và xuất báo cáo backup trên Unify Portal

FPT Backup Native

- Cho phép người dùng Restore, Clone các VM đã bị xóa khỏi hệ thống nhưng vẫn còn Restore Point.

FPT Backup Native hỗ trợ thanh toán Pay-as-you-go trong phiên bản cập nhật 1.1.5