Tất cả tài liệu

FPT Cloud Portal – Pay As You Go

    FPT Cloud Portal – Pay As You Go
    FPT Cloud Portal – Pay As You Go

    Trên FPT Cloud Portal, khách hàng có thể tự đăng ký tài khoản và nạp tiền trả trước để sử dụng dịch vụ và thanh toán thông qua hình thức Pay-as-you go (PAYG - sử dụng bao nhiêu tính tiên bấy nhiêu). Dịch vụ được tính tiền chi tiết đến từng giờ khách hàng sử dụng, giúp khách hàng linh hoạt trong quá trình sử dụng tối ưu được chi phí.

    On this page