Tất cả tài liệu

FPT App Catalogs

    FPT App Catalogs
    FPT App Catalogs

    FPT Smart Cloud chính thức ra mắt dịch vụ FPT App Catalog trên giao diện portal. Với dịch vụ này, khách hàng có thể sử dụng App Catalog để deploy ứng dụng thông qua nền tảng kubenetes,… Bên cạnh đó, người dùng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác quản lý App Catalog, dễ dàng thực hiện tìm kiếm chart để deploy, quản lý các applictions helm chart, quản lý cluster, … thông qua giao diện mà nhóm phát triển sản phẩm đã tích hợp.

    Trang chủ

    On this page