FPT Backup As a Service
FPT Backup As a Service

FPT Backup as a Service là dịch vụ giải pháp sao lưu mà FPT Cloud cung cấp dựa trên công nghệ đám mây, tự động hóa quy trình sao lưu, theo dõi thông tin giảm thiểu khả năng mất dữ liệu do thiên tai, con người và một số nguyên nhân gây lỗi nghiêm trọng khác. FPT Cloud Backup as a Service với các tùy chọn thể thực hiện sao lưu và khôi phục dữ liệu trực tuyến, cung cấp thiết bị, phần mềm cần thiết cho việc sao lưu các mục tiêu như hệ thống ảo hóa, đám mây cho đến các hệ thống on-premise. Đây là giải pháp giúp cho doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu hiệu quả giúp giảm độ phức tạp, chi phí và thời gian vận hành.
FPT Cloud Backup as a Service hỗ trợ phát triển các kế hoạch, giải pháp sao lưu bao gồm lập lịch sao lưu, tần suất, chính sách lưu trữ đáp ứng nhu cầu kinh doanh của người dùng. FPT Cloud cung cấp dịch vụ hỗ trợ với các tùy chọn từ thử nghiệm việc khôi phục dữ liệu hệ thống đến việc thử nghiệm khắc phục thảm họa trên đa dạng môi trường và hệ thống mà người dùng đang sử dụng. Hệ thống luôn sẵng sàng đối với nhu cầu mở rộng dung lượng sao lưu một cách linh hoạt, với tốc độ băng thông cao giúp việc sao lưu và khôi phục trở nên nhanh chóng và hiệu quả.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng Backup as a Service

  • Sao lưu hệ thống server on-premise, các hệ thống ảo hóa, các hệ thống đám mây khác, quản trị viên sẽ sẽ được cung cấp và quản lý các hoạt động sao lưu.
  • Đối với những hệ thống on-premise đã có một hệ thống bakup có thể sao luu một bản ngoại vi được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu của FPT Cloud và được cung cấp, quản lý cơ sở hạ tầng sao lưu cũng như các hoạt động sao lưu
  • Chuyển đổi hệ thống từ on-premise sang hệ thống đám mây, giúp quá trình chuyển đổi nhanh chóng đồng thời bảo vệ dữ liệu toàn diện giảm rủi ro khi chuyển đổi.
  • Số lượng máy ảo, backup storage và hệ thống đang sử dụng, các tài khoản sẽ được FPT Cloud cung cấp một hạn mức sử dụng tài nguyên nhất định, người dùng nên xác định số lượng máy chủ và hệ thống máy chủ đang sử dụng sẽ bảo vệ để FPT Cloud có thể tư vấn và hỗ trợ tốt nhất, tối ưu nhất.

Kịch bản sao lưu sẽ cần người dùng chủ động định nghĩa tùy vào nhu cầu thực tế. FPT Cloud đang hỗ trợ sao lưu theo ngày, tuần, tháng, …. Và cho phép người dùng linh hoạt chọn hoặc tùy biến theo nhu cầu sử dụng.

Trang chủ

On this page