Cloud Guard
Cloud Guard

Giới thiệu về FPT Cloud Guard – Alert

FPT Cloud Guard – Alert là dịch vụ giúp khách hàng giám sát, theo dõi trạng thái hoạt động của các dịch vụ khác trên FPT Cloud hoàn toàn tự động (Cloud Server, Load Balancer, Autoscaling, Object Storage, Kubernetes, Database,…). Cho phép khách hàng cấu hình và gửi các cảnh báo khi tài nguyên bị vượt ngưỡng, hỗ trợ gửi cảnh báo qua nhiều kênh (Email, Webhook, Telegram, Slack, SMS, Call,…). Khi sử dụng FPT Cloud Guard – Alert, khách hàng có thể chủ động theo dõi các tài nguyên của mình trên hệ thống FPT Cloud mà không cần nhân sự duy trì và chi phí ở mức tối thiểu.

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về những điều bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng FPT Cloud Guard – Alert, cách bạn tạo và quản lý nó.

Những điều cần lưu ý trước khi bạn tạo một Alert?

  • Các loại thông số cần theo dõi và ngưỡng bất thường: Với mỗi loại tài nguyên trên FPT Cloud sẽ có các thông số kỹ thuật khác nhau, tùy vào nhu cầu và mục đích sử dụng tài nguyên mà bạn cần đưa ra thông số cần theo dõi và ngưỡng bất thường cho các thông số đấy.
  • Phương thức nhận cảnh báo: Bạn cần chọn một phương thức nhận cảnh báo phù hợp với tổ chức của mình, giúp người phụ trách nhận được thông tin cảnh báo và xử lý sự cố nhanh nhất.
  • Kịch bản nhận cảnh báo: Bạn nên đưa ra các kịch bản cảnh báo khác nhau cho các trường hợp cụ thể. Ví dụ nếu vượt ngưỡng sẽ cảnh báo trong bao nhiêu lâu, cảnh báo cho bao nhiêu người,…

Trang chủ

01Overview
02Initial Setup
03Hướng dẫn chi tiết (Tutorials)
04Các câu hỏi thường gặp (FAQs)
05Một số gợi ý mẫu (Samples)

Release notes