Fortigate – FPT NGFW
Fortigate – FPT NGFW

FortiGate NGFW, một phần của Fortinet Security Fabric, là một giải pháp tường lửa với tính năng tự động bảo vệ khỏi mối đe dọa. Nó được thiết kế để bảo vệ các tổ chức khỏi cả các mối đe dọa bên trong và bên ngoài, chẳng hạn như các cuộc tấn công mạng, phần mềm độc hại (malware) và các lỗ hổng khác. NGFW cung cấp kiểm tra SSL, kiểm soát ứng dụng, khả năng hiển thị nâng cao và các khả năng bảo mật khác.

Trang chủ

On this page