Tất cả tài liệu

Managed – FPT Kubernetes Engine

  Managed – FPT Kubernetes Engine
  Managed – FPT Kubernetes Engine

  FPT Kubernetes Engine dựa trên nền tảng mã nguồn mở K8s giúp tự động hoá triển khai, nhân rộng và quản lý các ứng dụng container. FPT Kubernetes Engine tích hợp đầy đủ các thành phần: Container Orchestration, Storage, Networking, Security, PaaS cung cấp cho khách hàng môi trường tốt nhất để phát triển và triển khai ứng dụng trên Cloud.M-FKE (Managed - FPT Kubernetes Engine) là một mô hình cung cấp dịch vụ Kubernetes của FKE. Với M-FKE, FPTCloud quản trị toàn bộ thành phần control-planes, người sử dụng sẽ triển khai và quản trị các Worker Nodes. M-FKE giúp người sử dụng tập trung vào việc triển khai ứng dụng mà không cần tốn nguồn lực vào việc quản trị k8s cluster.

  Những điều cần lưu ý trước khi sử dụng M-FKE?

  Vị trí địa lý đặt Kubernetes Cluster : Vị trí địa lý (Region) có thể sẽ ảnh hưởng đến tốc độ truy cập đến máy chủ trong quá trình sử dụng. Bạn nên chọn Region gần nhất với đối tượng phát sinh traffic để tối ưu được tốc độ. Số lượng các Nodes và cấu hình của từng Nodes cần sử dụng: Các tài khoản FPT Cloud đều được cấp một hạn mức nhất định cho các tài nguyên Ram + CPU, Storage, IP…Vì vậy bạn nên xác định số lượng tài nguyên cần sử dụng và giới hạn tối đa cần đáp ứng để FPT Cloud hỗ trợ bạn tốt nhất.

  Trang chủ

  On this page