FPT Reporting
FPT Reporting

FPT Smart Cloud chính thức ra mắt dịch vụ Reporting. Dịch vụ này giúp người dùng tạo và gửi báo cáo một cách dễ dàng và chuyên nghiệp. Hệ thống hỗ trợ tính năng cài đặt lịch báo cáo theo ngày, tuần, tháng giúp người dùng tự động gửi báo cáo theo định kì thay vì phải gửi một cách thủ công.

Trang chủ

On this page