Change Network Config
Change Network Config

Giới thiệu

Có nhiều lý do khiến bạn có thể cần thay đổi và đặt lại địa chỉ IP tĩnh cho thiết bị của mình, chẳng hạn như cấu hình 1 máy chủ cố định hoặc cần đặt quy luật cho một nhóm máy tính trong nội bộ. Một kịch bản nữa là khi bạn thay đổi cấu hình card NIC trên hệ thống Cloud được cung cấp bởi FPT Smart Cloud, địa chỉ IP bên trong máy sẽ không tự cập nhật theo và bạn cần cấu hình thủ công (ngoài ra có một số phương pháp khác xử lý trong tình huống này nhưng không được đề cập trong nội dung bài viết).

Những điều cần lưu ý trước khi bạn thay đổi thông tin file config network

Đặt địa chỉ IP tĩnh có thể giúp tránh xung đột mạng nhưng có thể khiến một số thiết bị ngừng hoạt động bình thường. Đặt địa chỉ IP tĩnh là một chức năng mạng nâng cao và cần có kiến thức cơ bản về TCP/IP. 

On this page