Initial Setup
Initial Setup
Updated on 27 Mar 2024

Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng, trước tiên hãy kiểm tra và hoàn thành các công việc sau: 

Tạo tài khoản FPT Cloud và đăng nhập vào FPT Portal.

Để bắt đầu sử dụng dịch vụ FPT Cloud, bạn cần đăng nhập vào FPT Portal. 

Hãy truy cập vào https://console.fptcloud.com và đăng nhập bằng tài khoản/mật khẩu FPT Cloud đã được cấp. Chọn đúng Tenant, Region, VPC cần sử dụng dịch vụ. 

Nếu chưa có tài khoản FPT Cloud, bạn hãy truy cập trang chủ tại https://fptcloud.com/

Sau đó chọn chức năng Sign Up và nhập các thông tin theo hướng dẫn của hệ thống. Bạn sẽ được bộ phận hỗ trợ liên hệ ngay sau đó và xác nhận các thông tin để tạo tài khoản. 

Trong trình thao tác nếu gặp bất kỳ lỗi nào hãy liên hệ ngay cho đội ngũ Support của chúng tôi để được hỗ trợ.