Tất cả tài liệu

IAM

  Initial Setup
  Initial Setup
  Updated on 22 Apr 2024

  Để bắt đầu sử dụng FPT IAM trước tiên hãy kiểm tra và hoàn thành các công việc sau:

  Sau khi thực hiện các thao tác trên, bạn đã sẵn sàng để sử dụng FPT IAM.

  Đăng nhập vào FPT Portal

  Để đăng ký tài khoản FPT Cloud, bạn hãy truy cập trang chủ tại https://fptcloud.com/.

  Sau đó chọn chức năng Sign Up và nhập các thông tin theo hướng dẫn của hệ thống. Bạn sẽ được bộ phận hỗ trợ liên hệ ngay sau đó và xác nhận các thông tin để tạo tài khoản.

  Để đăng nhập vào FPT Portal, bạn hãy truy cập vào https://console.fptcloud.com/.

  Sau khi đăng nhập bằng tài khoản mật khẩu đã được cấp, chọn đúng Tenant, Region, VPC cần thực hiện phân quyền.

  Lưu ý: Chỉ các tài khoản là Tenant Owner hoặc được gán Role chứa quyền thêm IAM User mới có thể mời thêm User.

  Nếu không chắc chắn về các thông tin trên hoặc hệ thống phản hồi lỗi sau 3 lần thử thì hãy liên hệ ngay cho đội ngũ Support của chúng tôi để được hỗ trợ.