Tất cả tài liệu

IAM

  Khởi tạo một record IP access mới
  Khởi tạo một record IP access mới
  Updated on 22 Apr 2024

  Bước 1: Ở menu chọn IAM, chọn tab IP access. Tại đây bạn có thể quản lý danh sách người dùng được truy cập.

  file

  Bước 2: Chọn Create.

  file

  Bước 3: Tại trang khởi tạo IP access, bạn nhập các thông tin về địa chỉ IP access và danh sách người dùng. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi cài đặt. Sau đó bấm “Create ip access"

  file

  Sau khi khởi tạo thành công, record sẽ xuất hiện ở màn hình danh sách

  file