Cấu hình 2FA
Cấu hình 2FA

2FA (Two Factor Authentication) là một phương thức xác thực tài khoản an toàn hơn bằng cách tạo thêm một lớp bảo mật nữa ngoài mật khẩu. Tài khoản của người dùng chỉ có thể đăng nhập thành công vào hệ thống nếu đáp ứng được cả 2 bước xác thực này.

Để bật tính năng xác thực 2 bước, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Nhấn vào vùng hiển thị tên tài khoản ở góc trên bên phải FPT Portal > Chọn Account Security.

Userguide FPT IAM 2022 29

Bước 2: Ở mục Two Factor Authentication chọn Set up Authenticator Application.

Userguide FPT IAM 2022 31

Bước 3: Cài đặt 2FA lên thiết bị di động theo hướng dẫn ở trang Mobile Authenticator Setup và chọn Submit.

Userguide FPT IAM 2022 32

Sau khi cấu hình 2FA thành công, mỗi lần đăng nhập bạn đều sẽ được yêu cầu nhập thêm OTP tạo bởi app 2FA.

DMCA compliant image