Tất cả tài liệu

IAM

  Khởi tạo role và phân quyền cho role
  Khởi tạo role và phân quyền cho role
  Updated on 22 Apr 2024

  Để khởi tạo một Custom Role mới, bạn thao tác như sau:

  Bước 1: Ở menu chọn IAM > Roles, chọn Create Role.

  file

  Bước 2: Trên giao diện trang Create role nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Name: Chọn tên role (không được trùng giữa các role).

  • Description: Mô tả

  • Permissions: Các quyền mà role có thể thực hiện được. Các quyền được liệt kê theo từng loại đối tượng trên hệ thống (compute, storage, networking...) Người dùng có thể filter quyền theo loại đối tượng hoặc các quyền đã được chọn.

  Lưu ý: cần xem xét và xác nhận kỹ khi cấp một số quyền có khả năng quản trị cao, các quyền đó được đánh dấu bởi các icon warning như bên dưới.

  file

  file

  Bước 3: Chọn Create, hệ thống sẽ tiến hành khởi tạo và thông báo kết quả.

  file