Container Registry
Container Registry

Giới thiệu về FPT Container Registry

FPT Container Registry là dịch vụ máy chủ cung cấp tài nguyên lưu trữ các container image được cung cấp bới FPT Cloud. Người dùng có thể đơn giản hóa và thống nhất quản lý toàn bộ vòng đời của sản phẩm, bao gồm lưu trữ, bảo mật, tạo bản sao, quản trị.., và có thể tích hợp với các công cụ DevOps, CI/CDs, Kubernetes Engine, các Virtual Machines.

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về những điều bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng FPT Container Registry, cách bạn tạo và quản lý nó.

Những điều cần lưu ý trước khi sử dụng FPT Container Registry?

  • Vị trí địa lý đặt Container Registry : Vị trí địa lý (Region) có thể sẽ ảnh hưởng đến tốc độ pull, push image đến máy chủ Container Registry trong quá trình sử dụng. Bạn nên chọn Region gần nhất với đối tượng phát sinh traffic để tối ưu được tốc độ.
  • Số lượng Repository và dung lượng của từng Repository cần sử dụng : Các tài khoản FPT Cloud đều được cấp một hạn mức nhất định cho Container Registry, bạn nên xác định số lượng Repository cần tạo và dung lượng tối đa của từng Repository để FPT Cloud hỗ trợ bạn tốt nhất.

Trang chủ

01Overviews
02Initial Setup
04Các câu hỏi thường gặp (FAQs)
05Một số gợi ý mẫu (Samples)

Release notes