Cấu hình Static Routes
Cấu hình Static Routes
Updated on 28 Jul 2023

Bước 1: Network > Static Routes. Ở phần cấu hình ban đầu trên CLI đã tạo sẵn static route cho WAN port có gateway 10.0.0.1.
Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 5
Bước 2: Người dùng có thể tạo static route trên giao diện web. Create New > Chọn Interface cần Route > chọn Gateway hoặc Destination (Destination có thể để default nếu không có destination cụ thể).

Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 6