Xóa Firewall Policy
Xóa Firewall Policy
Updated on 28 Jul 2023

Khi không còn nhu cầu sử dụng và muốn xóa Firewall Policy, bạn thao tác như sau:
Policy & Objects > Firewall Policy. Chọn Policy cần xóa > Delete.

Userguide Fortigate FPT NGFW 2022 12