Xóa Load Balancer
Xóa Load Balancer

Nếu không còn nhu cầu sử dụng, bạn có thể xóa Load Balancer khỏi VPC để tiết kiệm tài nguyên và tránh phát sinh chi phí.

Bước 1: Trên bảng quản trị Load Balancer Management, trong phần Action của LB cần xóa, chọn Delete.

Userguide FPT Load Balancer 2022 15

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị popup xác nhận thông tin xóa, chọn Delete để xác nhận.

Userguide FPT Load Balancer 2022 16