Tất cả tài liệu

Load Balancer

  Import SSL Certificate cho Load Balancer
  Import SSL Certificate cho Load Balancer
  Updated on 11 Apr 2024

  Để import SSL Certificate, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Tại màn hình hiển thị danh sách Load Balancer, chọn tab Certificate.

  file

  Bước 2: Tại đây, nhấn chọn Import SSL Certificate.

  file

  Người dùng nhập các thông tin:

  • Name: Tên của certificate, nên sử dụng tên có thể phân biệt được giữa các certificate , ví dụ tên certificate là domain của certificate đó.

  • Certificate: Chứng chỉ số, có định dạng chuẩn PEM.

  • Private Key: Khóa bí mật của chứng chỉ số đó, có định dạng chuẩn PEM.

  file

  Bước 3: Nhấn Save để thực hiện import SSL Certificate hoặc Cancel để huỷ bỏ.