Tất cả tài liệu

Load Balancer

  Xoá SSL Certificate
  Xoá SSL Certificate
  Updated on 11 Apr 2024

  Để xoá SSL Certificate, bạn làm theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Tại màn hình hiển thị SSL Certificate, người dùng nhấn chọn icon thùng rác để xóa SSL Certificate.

  file

  Bước 2: Hộp thoại hiện ra, nhấn Delete SSL Certificate để thực hiện xoá hoặc Cancel để huỷ bỏ.

  file